Kaupunginosa 38 Saimaanranta, kaava 1100

Korttelit 11-14, 31-35 sekä katu-, puisto- ja virkistysalueet (osa)

Tavoite:

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa Ukonniemen loma-asuntoalueella voimassa olevan kaavan ajantasaisuus ja tutkia pysyvän asumisen mahdollisuutta alueelle kaavoitetuilla matkailua palvelevien rakennusten korttelialueilla (RM).

Käsittelyvaiheet:

Asemakaavan muutos on käynnistynyt Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n aloitteesta (8.1.2019, nro 1/19). Kaavamuutos on kuulutettu vireille 17.12.2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 18.12.2020 alkaen koko prosessin ajan kaupungin internetsivuilla www.imatra.fi (hakusana esim. 1116) sekä Imatran kaupungintalolla kaavoituksessa.

Tietoa kaavahankkeen lähtökohdista, suunnittelualueesta, tavoitteista, tehtävistä selvityksistä, prosessin kulusta ja vuorovaikutusmahdollisuuksista on luettavissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Muuta aineistoa lisätään kaupungin nettisivuille hankkeen edetessä.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa viimeistään 18.1.2021 osoitteella Imatran kaupunki, Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut, Kaavoitus, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse: kirjaamo@imatra.fi

Asemakaavaluonnos liitteineen tulee myöhemmin yleisesti nähtäville.

Lisätietoja suunnitelmista:

kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula puh. 020 617 4460

kaija.maunula@imatra.fi
 

kaavoitusinsinööri Timo Könönen puh. 020 617 4425

timo.kononen@imatra.fi