Asemakaavat

Kaavoituksen alkuvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Siinä esitellään kaavoituksen kohde ja kerrotaan muun muassa kaavoituksen tavoitteet ja vaikutukset sekä osallistumismahdollisuudet ja aikataulu.

Imatralla tiedotetaan useimpien asemakaavojen vireille tulosta ja laatimisvaiheen osallistumismahdollisuudesta sekä nähtävilläolosta kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä (Uutisvuoksi), kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla.

Lisäksi tiedotamme kaavahankkeista kirjeitse kaava-alueen maanomistajille ja rajanaapureille. Kaavojen esittelytilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Olemme valmiita keskustelemaan kaavasuunnitelmista myös muina aikoina.

Nähtävilläoloaika on samalla mahdollisten muistutusten tekoaikaa.

Vireillä olevat ja luonnoskaavat

Kaavoituksen alkuvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Siinä esitellään kaavoituksen kohde ja kerrotaan muun muassa kaavoituksen tavoitteet ja vaikutukset sekä osallistumismahdollisuudet ja aikataulu.

Imatralla tiedotetaan useimpien asemakaavojen vireille tulosta ja laatimisvaiheen osallistumismahdollisuudesta kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä (Uutisvuoksi), kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetin etusivulla kohdassa Kuulutukset.

Nähtävillä olevat

Kaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalolla Asiakaspalvelu Imatrassa, hankkeen vaikutusten merkittävyydestä riippuen joko 14 tai 30 vuorokautta. Nähtävillä olosta kuulutetaan Uutisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetin etusivulla kohdassa Kuulutukset. Nähtävilläoloaika on samalla mahdollisten muistutusten tekoaikaa.

Hyväksymisprosessissa olevat

Nähtävilläolon jälkeen kaavaluonnos menee hallinnolliseen käsittelyyn. Hankkeen vaikutusten merkittävyydestä riippuen kaavan hyväksyy joko kaupunkikehittämislautakunta tai kaupunginvaltuusto.

Kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi Uutisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetin etusivulla kohdassa Kuulutukset.

Related topics