Kipan toimintakulttuurin ja suunnitelmallisuuden parantaminen