Kuva
Kaukopään koulu
Kaukopään koulu

Imatran kaupunkikonserni myy Kaukopään koulun tarjousten perusteella

Tiedote
20.5.2022 13:06
Tarjousten jättöaika päättyy maanantaina 13.6. klo 15. Imatran kaupunki on varautunut avustamaan ostajaa kertaluonteisella 60 000 euron avustuksella rakennuksen ylläpitokuluihin

Imatran Toimitilat Oy ja Imatran kaupunki pyytävät tarjouksia Kaukopään koulurakennuksesta.

Rakennus on Imatran Toimitilat Oy:n omistuksessa, ja sijaitsee kaupungin omistamalla kiinteistöllä 153–76–24–30. Ostajan kanssa solmitaan maanvuokrasopimus, jonka luonnos on liitteenä. Kaupungilla on maanvuokrasopimuksen nojalla lunastusoikeus rakennukseen vuokrasopimuksessa eritellyissä tapauksissa.

Noin 2800 neliötä

Rakennuksen huoneistoala on noin 2800 neliömetriä. Lainvoimaisessa asemakaavassa Kaukopään koulun rakennus on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (sr-6), jonka mukaan rakennusta ei saa purkaa ja sen ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Kaupunginvaltuusto päätti 11.10.2021 hyväksymässään asemakaavamuutoksessa poistaa suojelumerkinnän, ja vahvisti tämän päätöksen ELY-keskuksen oikaisukehotuksen jälkeen 14.3.2022.  Kaavapäätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen suojelumerkinnän poistamisen osalta, joten kaavamuutos ei ole lainvoimainen. 

Myyjä myy rakennuksen siinä kunnossa kuin se on ja piilovirhevastuuta ei myyjällä ole. Ostajan turvaksi rakennukseen kannattaisi tehdä kunnollinen kuntotarkastus/-tutkimus ennen kauppaa. Ainakin välipohjat ovat riskirakenteita, jotka ostajan tulee tiedostaa.

Avustus mahdollinen 

Imatran kaupunki on varautunut avustamaan ostajaa kertaluonteisella 60 000 euron avustuksella rakennuksen ylläpitokuluihin. Avustus maksetaan toteutuneita ylläpitokustannuksia vastaan. Avustuksen myöntäminen on kuitenkin kaupungin harkinnassa ja siinä huomioidaan rakennuksen tuleva käyttö ja sen yleishyödyllisyys.

 

Tarjoukset tulee jättää 13.6.2022 klo 15.00 mennessä osoitteella kirjaamoatimatra.fi (kirjaamo[at]imatra[dot]fi) . Tarjouksen yhteydessä tulee esittää suunnitelma rakennuksen tulevasta käytöstä.

 

Myyjä pidättää itsellään oikeuden olla myymättä rakennusta.

 

Yhteystiedot ja näyttöpyynnöt:

tekninen isännöitsijä Jyri Honkasalo (jyri.honkasaloatmitra.fi (jyri[dot]honkasalo[at]mitra[dot]fi), 05 235 2857, tavoitettavissa maanantaista 23.5. alkaen )