Henkilö käyttää tablettitietokonetta.
Asiointi verkon välityksellä

Kuulutukset

Kuulutus - ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupahakemus - Parikkalan Seudun Ampujien Oronmyllyn ampumarata, Parikkala

Parikkalan Seudun Ampujat ry on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen hakemuksen olemassa olevasta ampumaratatoiminnasta Parikkalassa, Oronmyllyn alueella osoitteessa Rajasuontie 235, 59310 Särkisalmi, kiinteistörekisteritunnus 580-413-6-74 ja 580-413-6-76, om. Parikkalan kunta. Kyseessä on ympäristöluvan päivittäminen, sillä nykyisin voimassa oleva lupa ei täytä ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimuksia.

Ampumaradalla on pienoiskivääri-, pistooli-/practical-radat sekä siluettirata. Toiminnan pääasiallinen päästö ympäristöön on melu. Radan laukausmäärä on ollut nykyisellään n. 30 000 laukausta vuodessa ja se voi maksimissaan olla 50 000 laukausta vuodessa.

Hakemus on nähtävillä 11.1.2021 – 19.2.2021 Parikkalan kunnan internet-osoitteessa www.parikkala.fi sekä Imatran kaupungintalon asiakaspalvelussa sen aukioloaikoina osoitteessa Virastokatu 2, 55100 Imatra. Hakemus on nähtävillä myös Savonlinnan kaupungin internetsivuilla, www.savonlinna.fi ja ympäristönsuojelupalveluissa Savonlinnan kaupungintalolla, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Jokaisella on oikeus esittää asiasta mielipiteensä ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, voivat tehdä muistutuksen. Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa 19.2.2021 klo 15.00 mennessä Imatran seudun ympäristöviranomaiselle osoitteeseen: Virastokatu 2, 55100 Imatra, tai sähköpostilla osoitteeseen: ymparistotoimi@imatra.fi. Lisätietoja ilmoituksesta antaa ympäristöinsinööri Helena Kaittola, p. 020 617 4630.

Imatralla 8.1.2021

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN

 

Maa-aineslupapäätös

Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan maa-aineslain (555/1981) mukaisen päätöksen:

8.12.2020 § 98
Maa-aineslupapäätös, Sairanen Keijo, Parikkala

Päätös on nähtävillä 16.12.2020 – 22.1.2021 Imatran seudun ympäristötoimen internetsivuilla osoitteessa: www.imatranseudunymparistotoimi.fi
Päätökseen voi hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta viimeistään 22.1.2021 mennessä ennen virka-ajan päättymistä. Valitusosoituksen saa tarvittaessa Imatran kaupungin asiakaspalvelusta, puh. 020 617 4323.

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN

 Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen päätöksen:

8.12.2020 § 99
Ilmoitus Parikkalan riistanhoitoyhdistyksen Oron ampumaradasta, Parikkala


Päätös on nähtävillä 16.12.2020 – 22.1.2021 Imatran seudun ympäristötoimen internetsivuilla osoitteessa: www.imatranseudunymparistotoimi.fi
Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 22.1.2021 mennessä ennen virka-ajan päättymistä.
Valitusosoituksen saa tarvittaessa Imatran kaupungin asiakaspalvelusta, puh. 020 617 4323.

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN