Kuva
Metsä.

Etelä-Karjalan bioindikaattoritutkimus on valmistunut

Tiedote
28.2.2023 11:47
Vuonna 2022 toteutettu seuranta on jatkumoa vuoden 2012 ja 2005 tutkimuksille. Seuranta keskitettiin tänä vuonna mäntyjen runkojäkäliin.

Ilmanlaatua on seurattu Etelä-Karjalan alueen kunnissa 1980-luvulta lähtien noin 10 vuoden välein. Vuonna 2022 ilmanlaatua arvioitiin mäntyjen epifyyttijäkälien perusteella ja kartoitus suoritettiin Imatran, Lappeenrannan, Rautjärven, Ruokolahden, Taipalsaaren, Lemin ja Savitaipaleen kuntien alueilla. Kolmannes havaintoverkon aloista jouduttiin vaihtamaan uuteen muun muassa metsähakkuiden takia.

Etelä-Karjalan alueen päästöt ovat pidemmällä aikavälillä pienentyneet selvästi 1980-luvun lopun tilanteesta. Myös ilmasta mitattujen epäpuhtauksien pitoisuudet ja laskeumat ovat pääasiassa laskeneet aikaisempaan verrattuna. Tutkimusalueen suurimmat päästölähteet sijaitsevat Lappeenrannassa ja Imatralla.

Etelä-Karjalan runkojäkälien indikaattoriarvot olivat jossain määrin heikentyneet edelliseen tutkimusajankohtaan verrattuna. Jäkälälajisto oli köyhtyneintä ja vaurioituneinta teollisuuskeskittymien ympäristöissä ja taajama-alueilla.

Jäkälä.
Sormipaisukarve on hyvä ilmanlaadun indikaattori, sillä myös sekovarren näkyvät vauriot kuvastavat ilman epäpuhtauksien kuormitusta.

 - Imatran ja Lappeenrannan alueet erottuivat köyhtyneimpinä ja vaurioituneimpina, kertoo ympäristöasiantuntija Tiina Osmala Eurofins Ahma Oy:stä.

Ilman epäpuhtauksien päästöjen laskusuuntaisuudesta huolimatta jäkälissä tapahtuneet muutokset voivat indikoida ilmanlaadun heikentymistä. Myös erilaiset luontaiset tekijät, kuten sateisuus, kuivuus tai kovat helteet, voivat vaikuttaa tuloksiin puskuroimalla tai voimistamalla ilman epäpuhtauksien vaikutuksia, minkä takia bioindikaattorien vasteet eivät aina yksiselitteisesti seuraa päästömäärissä tapahtuvia muutoksia.

Tiina Osmalan mukaan jäkälien kunnon ja monimuotoisuuden heikkenemisen taustalla voi mahdollisesti olla myös laajempialaisia tekijöitä, kuten ilmastonmuutos seurausilmiöineen.

 

Lisätietoja:
Ympäristöasiantuntija Tiina Osmala
TiinaOsmalaateurofins.fi (TiinaOsmala[at]eurofins[dot]fi)
p. 040 660 7414


Ympäristötarkastaja Arto Ahonen
Imatran seudun ympäristötoimi
arto.ahonenatimatra.fi (arto[dot]ahonen[at]imatra[dot]fi)
p. 020 617 4392