Kuva
Havupuumetsänäkymä.
Havupuumetsää

Etelä-Karjalan alueen havupuuvaurio- ja runkojäkäläkartoitus alkaa

Tiedote
22.4.2022 16:26
Etelä-Karjalan ilmanlaadun tarkkailuun kuuluvan bioindikaattoriseurannan maastotyöt alkavat toukokuussa 2022.

Maastotyöt alkavat toukokuussa 2022
Etelä-Karjalan ilmanlaadun tarkkailuun kuuluva bioindikaattoriseuranta toteutetaan havupuuvaurio- ja runkojäkäläkartoituksena 245 havaintoalalla, jotka sijaitsevat tasaisesti ympäri lähes koko Etelä-Karjalan maakuntaa.
Vuonna 2022 tehtävä tutkimus on jatkumoa bioindikaattoriseurannoille, joita alueella on tehty paikallisesti 1980-luvulta lähtien. Miltei koko Etelä-Karjalan kattavana yhteisseurantana tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2005. Tämä tutkimus on jo neljäs koko maakunnan kattava bioindikaattoritutkimus. Tutkimuksen tilaajia ovat alueen kunnat.


 - Etelä-Karjalan maakunnan bioindikaattoriseurannassa ilman epäpuhtauksien vaikutuksien ilmentäjinä eli bioindikaattoreina käytetään männyillä kasvavia runkojäkäliä. Jäkälät reagoivat herkästi ilman epäpuhtauksiin sekä ulkomuodollaan että lajiston koostumuksen ja runsauden muutoksilla, minkä vuoksi ne ovat hyviä ilmanlaadun indikaattoreita, kertoo ympäristöasiantuntija Tiina Osmala Eurofins Oy:stä.


Kartoitus tehdään vuodesta toiseen samoilla havaintoaloilla
Kullakin havaintoalalla on viisi tutkimuspuuta, jotka on merkitty valkoisin maalimerkein. Mikäli ala on tuhoutunut hakkuun tai maankäytön muutoksen seurauksena, ala perustetaan uudelleen lähimmälle kartoitukseen sopivalle paikalle. Tutkimus ei vaikuta puihin tai niiden kasvuun. Tutkimusaloja on sijoitettu sekä taajama- että tausta-alueille kehitysluokaltaan varttuneisiin ja kypsiin männiköihin. Tutkimuksen tulokset raportoidaan vuoden 2022 loppuun mennessä.
Tutkimuksen toteuttaa Eurofins. Maastotyöt suorittaa kolme ympäristöasiantuntijaa, jotka liikkuvat alueella yksin tai työparina touko- ja kesäkuun 2022 aikana.


Lisätietoja:
Ympäristöasiantuntija Tiina Osmala
TiinaOsmalaateurofins.fi (TiinaOsmala[at]eurofins[dot]fi)
p. 040 660 7414


Ympäristötarkastaja Arto Ahonen
Imatran seudun ympäristötoimi
arto.ahonenatimatra.fi (arto[dot]ahonen[at]imatra[dot]fi)
p. 020 617 4392