Kuva
piirroskuva lautaesta ja aterimista
Hoivakotien vatsatautilähteenä oli kurkkuananasvihreäsalaatti,

Eksote tiedottaa: Imatran Attendon hoivakodeissa helmikuussa levinneen vatsatautiepidemian todennäköinen aiheuttaja salaatissa

10.6.2022 17:12
Hoivakodissa noin 80 henkilöä sairastui samanaikaisesti 11.2-12.2.2022. Hoivakodeissa on 184 asukasta ja 138 työntekijää. Sairastuneisiin kuuluivat hoivakodin neljän eri yksikön asukkaat sekä hoito- ja keittiöhenkilökuntaa, jotka söivät samaa, keskuskeittiössä valmistettua ruokaa.

 Sairastuneiden tärkeimmät oireet olivat kuume, oksentelu, pahoinvointi ja ripuli. Asukkaiden keskuudessa oireet alkoivat illalla ja yöllä 11.–12.2. Sairaalahoitoa ei oireiden takia tarvittu. 

Vatsataudin todennäköisin aiheuttaja on ollut kurkkuananasvihreäsalaatti. Keittiöhenkilökunta oli noudattanut ruuan valmistuksessa säädettyjä hygieniaohjeita ja säännöksiä mutta norovirus oli siitä huolimatta päässyt leviämään salaatin kautta. Norovirus tarttuu herkästi hyvästä hygieniasta huolimatta.

Säännöllinen koulutus ja muistutukset ohjeista  

Keittiön omavalvontajärjestelmässä ei havaittu olevan puutteita elintarviketurvallisuuskäytänteissä. Tätä tukevat paikallisen elintarvikevalvontaviranomaisen joulukuussa ja epidemian selvittämisen yhteydessä tekemät tarkastukset ja negatiiviset pintanäytteet keittiön puhdistuksen jälkeen.  

Säännöllinen koulutus ja muistutukset ohjeista sekä keittiö- että hoitohenkilökunnalle voivat vähentää riskiä tautien leviämisestä tulevaisuudessa, joilla on vastaavanlaiset tartuntareitit kuin tässä tapauksessa. 

Tämä epidemiatutkimus viittaa siihen, että nykyiset Kansanterveyslaitoksen (KHL) ohjeet työhön palaamisesta vasta kahden oireettoman päivän jälkeen eivät todennäköisesti riitä. 

Paikallisen elintarvikevalvontaviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti henkilöstön tulee välttää suoraa kosketusta kuumentamattomina tarjottavien ruokien valmistukseen vatsataudin jälkeen ja tehostaa käsihygieniaa. 

Asukkaita ja henkilökuntaa pyydettiin täyttämään kyselylomake

Hoivakodin kaikille asukkaille ja hoitohenkilökunnalle jaettiin kyselylomake, jossa kartoitettiin sairastumisiin liittyviä seikkoja.  

Kyselyyn vastasi 57 % (104/184) asukkaista ja 41 % (57/138) henkilöstön jäsenistä.  

Lähes puolet kyselyyn vastanneista ilmoitti sairastumisesta (76/164 henkilöä). Sairaustapauksiksi määriteltiin 42 % (45/104) asukasta ja 14 % (8/56) henkilökunnan jäsentä. 

Yli kolme neljäsosaa kaikista tapauksista selvisivät kotihoidolla. 

Todennäköinen tartunnan aiheuttaja oli 10.2. tarjottu kurkkuananasvihreäsalaatti 
 
Ruokanäytteiden perusteella kurkkuananasvihersalaatista löytyi norovirusta. Kaikista tarjolla olleista ruuista elintarvikenäytteitä ei saatu, eikä voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että jokin muu elintarvike olisi saattanut olla saastunut. 

Toimenpiteet epidemian havaitsemisen jälkeen 

Epidemian aikana ja jälkeen keittiö desinfioitiin ja hygieniakäytänteitä tehostettiin. Paikallinen ympäristöterveysviranomainen ohjeisti keittiöpäällikköä, että sairastetun vatsataudin jälkeen henkilöstön tulisi välttää kuumentamattomana tarjottavien ruokien käsittelyä.

Vatsatautiepidemian aikana hoivakodissa ohjeistettiin välttämään ulkopuolisia vierailuja. 

 

Lisätietoa medialle:  

Attendo: Aluejohtaja Simo Saaranen, simo.saaranenatattendo.fi, p. 040 5507 358 

Imatran seudun ympäristötoimi (elintarvikevalvonta): vt. terveysvalvonnan johtaja Armi Kainulainen, armi.kainulainenatmatra.fi, p. 020 617 4330 

Eksote: Ylilääkäri Sami Raasakka, sami.raasakkaateksote.fi, p. 040 6511 594 

 

Alkuperäinen mediatiedote: www.epressi.com/tiedotteet/terveys/attendon-hoiva-ja-palvelukodeissa-imatralla-todettu-vakava-vatsatautiepidemia.html