Talousvesikaivo metsässä.
Kaivovesi

Varmista kaivon kunto talven varalle

Syksyllä kaivon suojaaminen pintavalunnoilta on tärkeää. Varmista kaivon suojaus syyssateita vastaan: riittävä pengerrys kaivon ympärillä ja maan vietto kaivosta poispäin, hyväkuntoiset tiivisteet kaivon yläosan rakenteissa ja putkien läpivienneissä.

Puhdista kaivon lähellä olevat ojat, jotta sade- ja valumavedet ohjautuvat kaivon ohi. Varmista, etteivät puiden juuret vahingoita kaivon rakenteita.

Poista kaivon kannelle kertyneet lehdet ja muu maatuva aines esimerkiksi harjaamalla. Säädä kaivon tuuletus sopivaksi talven ajaksi. Varo liian tehokasta tuuletusta, jottei kaivo jäädy. Tuuletusaukon on jäätävä talvella lumihangen yläpuolelle.

Merkitse kaivonpaikka aurausviitalla talven varalle, jos kaivo on lähellä aurattavaa pihatietä. Varmista kaivon ympärillä olevan routasuojauksen kunto.

Pieneläimet eivät kaivoon kuulu

Jyrsijät ja muut pieneläimet hakeutuvat syksyllä lämpimiin paikkoihin, myös kaivoihin. Eläinten pääsy tuuletusputken kautta kaivoon estetään asentamalla kestävä ja tarpeeksi tiheä, metallinen verkko tuuletusputken yläpäähän. Arteesisen kaivon (vesi nousee maanpinnalle omalla paineellaan putkea pitkin ilman pumppaamista) ylivuotoputkeenkin kannattaa verkko asentaa, sillä putki voi toimia eläinten kulkureittinä kaivoon. Kaivon rakenteiden ja saumausten on oltava niin tiiviit, ettei kaivoon ole edes muurahaisen mentävää aukkoa.

Myös porakaivon reikä suojataan pieneläimiltä ja huoltokaivon tuuletuksesta huolehditaan, jotta porareiässä mahdollisesti syntyvät haitalliset kaasut pääsevät vapautumaan kaivosta.

Tiivis kansi takaa turvallisuuden

Kaivon kannen on oltava kestävä ja tiivis. Varsinkin heikkokuntoinen, talvella raskaan lumipeitteen alle jäävä kaivon kansi lisää riskiä pudota kaivoon. Lisäksi heikkokuntoinen, vuotava kansi saattaa päästää kaivoon likaavia sade- ja sulamisvesiä.

Pihapiirissä sijaitsevat kaivot halutaan usein varustaa puukannella. Puinen kansi on kuitenkin yleensä heikkotekoisempi, lyhytikäisempi eikä välttämättä yhtä tiivis kuin betoninen tai metallinen kansi. Puukantta tulisikin käyttää juomavesikaivon kantena harkiten, koska sen kunto vaatii jatkuvaa tarkkailua. Kestopuuta ei pidä käyttää kaivon kanteen tai muihin rakenteisiin, jotta haitallisia aineita ei päädy kaivoveteen.

Tutkituta kaivoveden laatu laboratoriossa

Kaivon kunnon tarkistamisen ja kaivon huoltamisen lisäksi kaivoveden laatu kannattaa tutkituttaa säännöllisesti. Kaivovesi voi olla saastunut mikrobeilla tai kemikaaleilla, vaikka se näyttäisi tai maistuisi hyvälle. Sameaa vettä ei tule käyttää juomavetenä eikä ruoan valmistukseen. Tutkituta kaivoveden laatu noin kolmen vuoden välein tai jos havaitset outoa väriä, hajua tai makua.

Saimaan Vesi-ja ympäristötutkimus Oy:n näyteastioita on haettavissa Imatran seudun kuntien palvelupisteistä, jonne näytteet voi myös palauttaa ennalta määriteltyinä päivinä tai viedä suoraan laboratorioon. Tarkemmat ohjeet Saimaan Vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n sivuilta.

Lisätietoja kaivon huollosta ja kunnossapidosta sekä muista kaivoasioita löytyy valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta. Tekstiä tähän juttuun on kopioitu osittain ympäristöhallinnon sivuilta.

Vedenhankinta kaivosta, ympäristöhallinnon verkkosivut