Kuva
Kanadanhanhet ruokailemassa niityllä.

Lintuinfluenssaa ei toistaiseksi ole todettu Imatran seudulla

Tiedote
14.8.2023 10:12
Lintuinfluenssa tarttuu helposti linnusta toiseen. Seuraamme tautitilannetta aktiivisesti.

Lintuinfluenssaa ei voida todeta vain kliinisten oireiden perusteella, sillä samanlaisia oireita voi aiheuttaa monet muut tekijät. Lopullinen diagnoosi vaatii aina viruksen osoittamisen eläimen eritteistä tai kudoksista. Yksittäistä kuollutta lintua ei pidetä lintuinfluenssaepäilynä, ellei alueella ole todettu lintuinfluenssaa tai kyseessä on iso petolintu.

Yksittäisen kuolleen linnun voi laittaa muovipussissa kuivajätesäiliöön tai haudata maahan käyttäen kertakäyttökäsineitä ja esimerkiksi lapiolla siirtäen. Hautaamisen jälkeen kädet on pestävä huolellisesti vedellä ja saippualla sekä desinfioitava alkoholipohjaisella käsidesillä. Syrjemmillä seuduilla linnun voi myös jättää luonnon hajottajaeliöstön hyödynnettäväksi.

-- Kuolleita lintuja käsiteltäessä tulee muistaa myös salmonellariski, ympäristöpäällikkö Sanna Hämäläinen muistuttaa.

Jos luonnonlintujen joukkokuolemia tai -sairastumisia havaitaan, on syytä ottaa yhteyttä kunnan eläinlääkäriin. Joukkokuolemana voidaan pitää esimerkiksi useamman kuin yhden joutsenen, yli viiden muun vesilinnun tai yli kymmenen muun kuolleen linnun löytymistä samalta alueelta. Myös yksittäisistä isoista petolinnuista on hyvä ilmoittaa. Eläinlääkäri huolehtii mahdollisesti tarvittavien näytteiden lähettämisestä Ruokavirastoon.

Siipikarjaa suositellaan pitämään sisätiloissa tartuntavaaran ehkäisemiseksi. Siipikarjan sisällä pitäminen ei kuitenkaan ole pakollista, jos linnut voidaan tehokkaasti suojata kosketukselta luonnonvaraisiin vesi- ja petolintuihin aitaamalla ja kattamalla ulkoilualue kauttaaltaan riittävän tiheällä verkolla tai muulla vastaavalla tavalla (esimerkiksi kiinteä katto).

Usein kysyttyä lintuinfluenssasta

Lisätietoja:

ympäristöpäällikkö Sanna Hämäläinen, Imatran seudun ympäristötoimi, sanna.hamalainenatimatra.fi (sanna[dot]hamalainen[at]imatra[dot]fi), puh. 020 617 1034