Kuva
Suihku.

Legionellabakteerin ja lyijyn esiintymistä aletaan valvomaan

Tiedote
8.2.2023 12:54
Ensisijaisten tilojen, kuten kylpylöiden, hotellien ja tehostetun palveluasumisen kiinteistöjen, tulee tehdä vesilaitteistoilleen riskinarviointi 12.1.2029 mennessä. Riskienarviointia koskevasta velvoitteesta ovat vastuussa rakennusten haltijat ja omistajat.

EU:n uuden juomavesidirektiivin seurauksena 1.1.2023 on tullut voimaan uudistunut talousvesiasetus (1352/2015), jonka ansiosta legionellaan sekä lyijyyn aletaan kiinnittää erityistä huomiota kuntien terveysvalvonnassa. Tavoitteena on turvata talousveden laatu raakavedestä aina kuluttajan hanaan asti.

Tähän asti on lakisääteisesti valvottu vain legionellatartuntoja. Jatkossa legionellabakteerin esiintymistä aletaan valvoa myös riskiperusteisesti rakennusten vesijärjestelmissä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että etukäteen määritellyissä, niin sanotuissa ensisijaisissa tiloissa täytyy jatkossa tehdä vesijärjestelmien riskinarviointia.

- Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi sairaalat, uimahallit, yleisölle avoimet saunat ja hotellit, ympäristöinsinööri Armi Kainulainen valottaa.

 

Rakennusten omistajille on valmisteltu Valviran ohje ja siihen liittyvät liitteet, joita voidaan käyttää vesijärjestelmien riskinarviointiin.

Valviran ohje rakennusten vesilaitteistojen riskinarviointiin ja riskienhallintaan

Liite 1: lomake lämpötilojen mittaamista varten

Liite 2: tarkistuslista rakennuksen omistajalle

 

Lisätietoa legionellabakteerista THL:n verkkosivuilla: Legionellabakteerit vesijärjestelmissä - THL

 

Lisätietoja: Marcella Suomalainen p. 020 617 4324, Sirpa Heinänen p. 020 617 4391