Musiikin perusopinnot

Musiikin perusopinnoissa musiikkia opiskellaan tavoitteellisesti taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti. Opinnot koostuvat solistisista soittotunneista, yhteismusisoinnista, mupe-opinnoista sekä esiintymis- ja kuuntelukasvatuksesta. Soittotaidon opiskelu on toki oleellinen osa opintoja, mutta tarkeimpiä tavoitteita opinnoissa ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen sekä musiikin riemun herättäminen. Parhaimmillaan musiikista saa kaverin koko loppuiäksi - eikä se vaadi ammattiuraa!

Oma soitonopettaja on tärkein yhteyshenkilö opintojen aikana. Hän ohjaa oppilasta sopiviin yhteismusisointiryhmiin sekä mupe-opintoihin, valmentaa esiintymisiin sekä kertoo konserttimahdollisuuksista. Opetuksemme on oppilaslähtöistä ja oppilailla onkin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omien opintojensa kulkuun. Vaikka opiskelu on tavoitteellista, se ei tarkoita tiukkaa aikataulua erilaisten suoritusten purkittamiseksi. Oma opettaja tekee jokaisen lukuvuoden alussa oppilaan ja kotiväen kanssa oppilaalle henkilökohtaisen opetussuunnitelman, johon kirjataan lukuvuoden tavoitteet yhdessä. Omista toiveista kannattaa aina puhua opettajan kanssa - niitä otetaan huomioon.

Perusopintojen päättötodistuksen oppilas voi saada suoritettuaan instrumentissaan taitotasot 1, 2 ja 3, mupe-opinnoista taitotasot 1 - 4 sekä osallistuttuaan yhteismusisointiin riittävän laajasti. Perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia.

Perusopinnoista oppilas voi halutessaan jatkaa syventäviin opintoihin, jotka antavat jo valmiuksia musiikin ammattiopintoihin. Syventävien opistojen laskennallinen laajuus on 500 tuntia.

HAKEMINEN

Musiikin perusopintoihin haetaan uusia oppilaita pääsääntöisesti keväisin. Oppilaat valittiin keväällä 2019 ensimmäistä kertaa ilmoittautumisjärjestyksessä ja samalla tavalla toimittiin myös keväällä 2020. Vapaita oppilaspaikkoja voi toki tiedustella musiikkiopiston apulaisrehtorilta ympäri vuoden (p. 020 617 6624, anna-mari.karkkainen@imatra.fi). Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen hakulomakkeen kautta 1.-30.4.2020 osoitteessa imatra.eepos.fi.