Kuva
Talvinen kuva Vuokselta. Aurinko paistaa.
Ilmastotyötä tehdään jatkossa myös yritysten kanssa.

Imatra aloittaa ilmastotyön yritysten kanssa

Tiedote
17.3.2021 17:34
Etelä-Karjalan maakunnan tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä. Tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen pääsemiseksi tulee päästövähennyksiä tehdä kaikilla sektoreilla ja onnistumiseen tarvitaan kaupungin, asukkaiden ja alueen yritysten yhteistyötä.

Maakunnallisen yritysyhteistyön vauhdittamiseksi Etelä-Karjalassa aloitetaan vuonna 2021 yritysten Ilmastokumppanuus-hanke. Myös Imatra on mukana hankkeessa. 

Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön yritysten ja kuntien välinen ilmastokumppanimalli koko Etelä-Karjalassa. Aikaisemmin malli on ollut käytössä Lappeenrannassa, jossa kaupunki on tehnyt yhteistyötä yritysten kanssa Greenreality-toimintamallissa. 

Imatralle Ilmastokumppanuus on hyvä lisä ilmastotyöhön, jota on tehty jo usean vuoden ajan määrätietoisesti. 

– Näen tärkeänä, että teemme ilmastoasioiden edistämisessä maakunnallista yhteistyötä. Siitä tämäkin hanke on hieno esimerkki, Imatran apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino sanoo. 

Hankkeen tavoitteena on, että vuoden 2022 loppuun mennessä Greenreality-kumppaneita olisi koko maakunnassa 50. Näistä vähintään kymmenen on tarkoitus löytää Imatralta. 

– Tämä on meille hyvä tilaisuus edistää kestävää yritystoimintaa ja vähähiilistä Imatraa yhdessä yritysten kanssa. Uskon, että myös paikalliset yritykset tarttuvat tilaisuuteen ja sitoutuvat ilmastotyöhön myös tätä kautta, hankevetäjä Eetu Ahlberg Imatran kaupungilta kertoo. 

Lappeenrannassa hanke jatkaa Greenreality-kumppanit –toimintaa 

Lappeenrannassa hanke jatkaa tuttua Greenreality-kumppanit –toimintaa, jonka puitteissa kumppanuussitoumuksen tehneet kivijalkayritykset ovat osallistuneet kestävän kehityksen toimenpiteiden toteuttamiseen.

– Toiminnan jatkuminen on erittäin tärkeää, jotta verkoston jäsenet saavat edelleen tarvittaessa tukea ja neuvontaa ympäristö- ja ilmastoasioissa, sanoo projektityöntekijä Valtteri Manninen Lappeenrannan kaupungilta.

– Lisäksi jo käytössä olevaa kumppanuusmallia laajennetaan lisäämällä siihen yrityksille hiilipäästöjen vähentämiseen liittyviä konkreettisia tavoitteita.

Greenreality-kumppaneita rohkaistaan liittymään myös ilmastokumppaniksi. Ilmastokumppani-yrityksiltä edellytetään sitoutumista kunnianhimoisiin kasvihuonekaasupäästövähennyksiin.

Ilmastokumppanuushanke alkaa toukokuussa 2021 ja päättyy marraskuussa 2022. Hanke saa rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -ohjelmasta. Hankkeen budjetti on 99 914 €.

 

Lisätietoja:

Imatran kaupunki: Eetu Ahlberg, puh. 020 617 4665

Lappeenrannan kaupunki: Valtteri Manninen, puh. 040 645 2030; Petri Kero, puh. 040 6530 508