Mikä on hanke?

Hankkeelle on selkeä tarve. Hanke ratkaisee jonkin todetun ongelman tai kehittää hyvän idean käytännön toiminnaksi, josta on hyötyä alueelle. Hankkeen tuloksena syntyy jotakin uutta, jota ilman hanketta ei olisi syntynyt. Hankkeella on selkeästi määritellyt, mitattavissa olevat tavoitteet, oma toteutusaikataulu, henki-löstö ja budjetti. Hanke on kertaluonteinen kehittämisponnistus. Hanke toteutetaan kehittämisideasta työstetyn hankesuunnitelman mukaisesti,  jonka rahoittaja on hyväksynyt. Hankkeella tulee tulisi olla sel-keitä pysyviä vaikutuksia sen päättymisen jälkeenkin. 


Hyvällä hankkeella on:  

-selkeä konkreettinen tavoite 

-perusteellinen pohjatyö ja suunnittelu 

-hankkeen toteutuksen kannalta sopivat yhteistyötahot ja kohderyhmät joille hanketta tehdään 

-selkeästi mitattavissa oleva hyöty ja vaikuttavuus 

-realistinen rahoitussuunnitelma ja aikataulu 

-hankkeen toteuttamisen osaava henkilöstö 

Related topics