Etelä-Karjalan jätemaksutaksa

Etelä-Karjalan jätemaksutaksa laaditaan vuosittain voimassa olevaksi ja sen hyväksyy Etelä-Karjalan jätelautakunta. Jätemaksutaksasta käy yksityiskohtaisesti ilmi esimerkiksi jäteastioiden tyhjennysmaksut , aluekeräyspistemaksut, jätehuollon perusmaksut, mahdolliset kuntalisät ja viranomaismaksu kunnittain. Taksassa määrätään myös jätehuollon ongelmatilanteista esimerkiksi väärinkäyttömaksusta ja hukkanoudosta.

Etelä-Karjalan jätelautakunnan hyväksymä vuoden 2019 jätemaksutaksa löytyy alla olevasta liitteestä. Taksaan on tehty korjaus biojätteiden tyhjennysmaksujen osalta. Korjaukset käyvät ilmi omasta taulukostaan.