Kaavakävelyt

Sovitut tapahtumat

Imatrankoskella 9.6.2021. klo 17.00. Lähtöpaikka on pysäköintialue Lappeentien ja Helsingintien kulmauksessa. Kaavakävelyn tarkemmat tiedot ja reitti selviävät asemakaavan omilta sivuilta.

Vuoksenniskan keskusta-alueen asemakaavaa tarkasteleva kaavakävely pidetään seuraavana päivänä eli torstaina 10.6. klo 17.00. Lähtöpaikka on motocross-hallin, eli entisen jäähallin pysäköintialue osoitteessa Mäenrinne 6. Kaavakävelyn tarkemmat tiedot ja reitti selviävät asemakaavan omilta sivuilta.

Imatran kaupungin kaavoittajat jalkautuvat kaupunginosiin

Oletko kaivannut, että saisit sanoa mielipiteesi alueesi suunnittelusta ja kehittämisestä kasvokkain kaavoittajalle? Imatran kaupunki tarjoaa nyt mahdollisuuden saada niin kaavan laativa viranhaltija kuin päätöksentekijäkin paikan päälle katsomaan, mistä alueellasi todella on kyse.

Kävelykierros on ohjattu kävely jossakin kaupunginosassa. Kierroksella asukkaat ja kaavoittaja havainnoivat ja arvioivat aluetta yhdessä systemaattisesti. Imatran kaupungin kaavakävelyt liittyvät uuden yleiskaavan laatimiseen ja asemakaavoitukseen.

Reitti ja paikat suunnitellaan etukäteen asukkaiden ja kaavoittajan yhteistyönä. Kierros päätetään ryhmäkeskusteluun sisätiloissa.

Kaavakävelyjä toteutetaan keväästä 2018 alkaen.

Miksi kaavakävelyjä järjestetään?

Kävelykierros sopii erityisesti toiminnallisten tarpeiden ja elämyksellisesti tärkeiden paikkojen kartoittamiseen. Etuna on havaintojen teko paikan päällä ja välitön vuorovaikutus kuntalaisten ja kaavoittajin välillä. Henkilökohtainen kontakti luo perustan yhteydenpidolle ja yhteistyölle kaavoituksen myöhemmissä vaiheissa.

Kaavakierroksella asukkaiden tarpeet välittyvät suoraan kaavoittajalle ja alueesta voi paljastua jotain sellaista, jota ei ilman vuorovaikutusta tule esille. Toisaalta asiantuntijoiden kanssa keskustelu parantaa kaupunkilaisten käsitystä kaavoituksen luonteesta ja realiteeteista. Kaupungin luottamushenkilöiden mukanaolo kävelyllä välittää näkemyksiä päätöksentekoon.

Miten toimia, jos haluan kaavoittajan käymään asuinalueellani?

Jos tiedät alueellasi toimivan asukasyhdistyksen tai vastaavan toimijan, ole yhteydessä sen puheenjohtajaan tai muihin luottamushenkilöihin. Jos alueellasi ei ole asioitanne ajavaa yhdistystä tai muuta yhteisöä, ole suoraan yhteydessä kaupunkiin. Kaavakävely toteutetaan erikseen sovittavana ajankohtana vastuuhenkilön ja kaupungin yhteistyönä. Muita osallistujia kutsutaan tilaisuuteen avoimella kutsulla, jonka yhteydessä pyydetään myös ennakkoilmoittautumiset.

Tehdyt kaavakävelyt

Niskalampi 23.5.2018 klo 17.30 - 20.00

Paajala 30.5.2018 klo 15.30 - 17.00

Itä-Siitola 12.6.2018 klo 15.30 - 17.30

Imatrankoski 15.11.2018, klo 16:00

Imatran kaupungin yhteyshenkilö on:

kaavasuunnittelija Kaisa Pohjola
kaisa.pohjola@imatra.fi
p. 020 617 4424