Yleissivistävät aineet

Opiston ns. yleissivistäviin aineisiin kuuluvat mm. luennot, ruokakurssit, hyvinvointiin liittyvät kurssit sekä ikäihmisille suunnattu tarjonta

Ikääntyvien yliopisto
Luennot ovat avoinna kaikille. Osallistuminen ei vaadi erityistä pohjakoulutusta tai ammattitaustaa. Opiskelu on ensisijaisesti suunnattu aikuisille, jotka ovat eläkeiän kynnyksellä tai jääneet pois jo työelämästä.

Ikääntyvien yliopiston toiminnan tavoitteisiin kuuluu yliopistollisten opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen, joka tukee ikääntyvien ihmisten psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä toimintakykyä. Kiihtyvässä kehityksessä ja toimintaympäristöjen muutoksessa ikäihmiset voivat aktiivisesti osallistua yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisäämiseen ja ikääntymiseen liittyvään tutkimukseen.

Ilmoittautuminen