Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatus tukee lapsen kehitystä monella tavalla niin sosiaalisesti, motorisesti kuin emotionaalisestikin. Musiikkiopiston tarjoamissa musiikin varhaiskasvatuksen ryhmissä lapset pääsevät ammattitaitoiseen musiikkipedagogin ohjaukseen ja tutustuminen musiikkiin hauskasti leikkien, laulaen, soittaen ja liikkuen voi alkaa!

Perinteisten muskariryhmien (0 - 6 -vuotiaille) lisäksi musiikkiopistosta löytyy monenlaisia 5 - 6 -vuotiaille tarkoitettuja eritavoin painotettuja ryhmiä. Oletpa sitten innokas soittaja, laulaja tai vaikka musiikin tahdissa hytkyjä, niin tarjolla on jokaiselle jotakin. Varhaiskasvatuksen ryhmiin voi hakeutua koko lukuvuoden ajan, ennakkotaitoja ei tarvita. Paikkoja jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä niin kauan, kuin tilaa riittää. Lisätietoja saa musiikkiopiston toimistosta tai suoraan ryhmien opettajalta Tuija Muonalta (p. 0400 856 474, tuija.muona@edu.imatra.fi).

TUIJAN LUKUVUODEN 2020 - 2021 RYHMÄT

TIISTAI

 • 16.00 - 16.45 Muskari 3-4 v.
 • 16.45 - 17.30 Muskari 1 – 2 v.
 • 17.30 - 18.15 Perhemuskari
 • 18.15 - 19.15 Pianovalmennus 1

KESKIVIIKKO

 • 15.15 - 16.15 Pianovalmennus 2
 • 16.15 - 16.30 Ukulelevalmennus
 • 16.45 - 17.30 Muskari 1 – 2 v.
 • 17.45 - 18.30 Muskari 3 – 4 v.
 • 18.30 - 19.15 Muskari 5 – 6 v.

TORSTAI

 • 15.45 - 16.30 Vauvamuskari
 • 16.45 - 17.30 Muskari 3 – 4 v.
 • 17.30 - 18.15 Vekarabändi 1
 • 18.15 - 19.00 Vekarabändi 2

DSC_0033, muokattu.jpg

MUSKARIRYHMÄT

Muskarissa eli musiikkileikkikoulussa musiikkiin tutustuminen on helppoa ja hauskaa! Tunneilla puuhaillaan monenmoista musiikin mukana soittamisesta ja laulamisesta aina piirtämiseen ja robottien imitoimiseen saakka. Opetus on vuorovaikutteista ja se etenee lapsen kehitystason mukaisesti.

Muskariryhmien sisällöt muuttuvat lasten kasvaessa. 1–2-vuotiaden tunnilla vanhemmat ovat vielä läsnä tukena ja turvana. Tunneilla liikutaan musiikin mukana paljon, jolloin motoriikka kehittyy ja samalla koetaan sekä opitaan musiikillisia asioita. Mielikuvitusleikit, puhe ja laulu tulevat osaksi tunteja lasten kasvun myötä. 3–4-vuotiaat tulevat muskaritunnille jo yksin, vaikka alussa oma aikuinen voi olla lapsen mukana. Ryhmässä oivaltaminen ja musiikillisten asioiden oppiminen tapahtuu leikin kautta. Lasten oma aktiivisuus ja luovuus otetaan käyttöön ja sitä hyödynnetään kaikessa tekemisessä. Musiikkia tehdään ja opitaan laulaen, soittaen sekä liikkuen. 5–6-vuotiaat ovat jo itsenäisiä muskarilaisia, joiden kanssa laulaminen ja soittaminen on tuttua puuhaa. Musiikillisia valmiuksia kehitetään mm. rytmien ja melodian kautta leikinomaisin keinoin, millä tuetaan lapsen kielellistä sekä motorista kehitystä.

VAUVAMUSKARI (noin 3 - 12 kk)

Vauvamuskari on ihana paikka aloitella vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutusta! Vauvamuskarissa lauletaan, lorutellaan, körötellään ja liikutaan vanhemman avustuksella. Ryhmässä myös soitetaan, kuunnellaan, haistellaan ja maistellaan maailmaa eri aistien kautta. Musiikkitaitovaatimuksia ei ole, vaan jokaisen vanhemman oma ääni on lapselleen se maailman kaunein. Vauvamuskarissa rikastutetaan ja tuetaan lapsen ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta musiikillisin keinoin. Pienimmät vauvat toimivat sylissä ja yhdessä vanhemman kanssa, kun taas isommat vauvat konttaavat ja taapertavat jo omin jaloin tunnin aikana.

PERHEMUSKARI

Perhemuskari on keväällä 2019 aloittanut ryhmä, jonne yhden huoltajan mukaan voi tulla kaksi alle kouluikäistä lasta musisoimaan yhdessä. Ryhmässä vahvistetaan perheiden kommunikointia ja läsnäoloa toistensa kanssa sekä tietysti nautitaan yhdessäolosta musiikin keinoin. Perhemuskarin hinta on 150 € per perhe, lisäjäsenistä veloitetaan 50 € per henkilö.

VALMENNUSRYHMÄT (noin 6-vuotiaille)

Soitinvalmennusryhmissä tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin (rytmi, melodia, harmonia) ja vahvistetaan näiden käsitteiden tuntemusta musiikkiliikunnan, soittamisen, laulamisen ja kuuntelun avulla. Soittimina tunneilla käytetään kannelta sekä rytmi- ja laattasoittimia. Tutustutaan myös orkesterisoittimiin ja klassiseen musiikkiin sekä muihin musiikin tyylilajeihin aktiivisen kuuntelun ja erilaisten tehtävien kautta. Piano- sekä ukulelevalmennusryhmien keskiössä on luonnollisesti kyseinen soitin ja tunneilla saa valmiuksia juuri tuon soittimen kanssa.

MUITA RYHMIÄ

Vekarabändi tarjoaa kanavan noin 6-vuotiaille bändimuusikoille. Bändissä käytetään erityisiä “Vekarasoittimia”, jotka on suunniteltu pienten soittajien tarpeisiin. Myös vekarabändissä yhteistoiminta ja monipuolinen musiikillinen kehittyminen ovat tärkeitä bändisoittamisen lisäksi. Tunneilla harjoitellaan sosiaalisia taitoja, yhteissoittoa ja ryhmässä toimimista sekä tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin (rytmi, melodia, harmonia) ja vahvistetaan näiden käsitteiden tuntemusta musiikkiliikunnan, soittamisen, laulamisen ja kuuntelun avulla.