Musiikkiopisto

Ajankohtaiset

LUKUVUODEN 2019 - 2020 ALOITUS

Musiikkiopistolla uusi lukuvuosi aloitetaan yhteisellä infotilaisuudella to 8.8. klo 16 Karelia-salissa. Infotilaisuus on tarkoitettu kaikille oppilaille ja vanhemmille - niin uusille kuin vanhoille tutuille. Lyhyessä infossa käydään läpi muutamia käytännön asioita tulevasta lukuvuodesta ja toiminnastamme yleensä. Lisäksi opettajat saatetaan nähdä lavalla...

Infotilaisuuden jälkeen opettajat ottavat oppilaita vastaan omissa luokissaan soittotuntien sopimiseksi. Ensimmäinen opetuspäivä on ma 12.8.2019.

 

OPPILAAKSI MEILLE?

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmiin sekä avoimen linjan opintoihin voi hakeutua milloin vain, sähköiset hakulomakkeet löytyvät täältä. Lue lisää harrastusmahdollisuuksista sivun vasemmasta reunasta löytyvistä linkeistä.

Musiikkiopiston perusopintoihin on haku päättynyt tämän kevään osalta. Mahdollisesta täydennyshausta ilmoitamme syyslukukauden alkaessa.

Ennakkotaitoja et tarvitse! Meillä opetus lähtee siitä, mitä oppilas aloittaessan osaa.

Laulavat näppärit.jpg

Mikä musiikkiopisto?

Musiikkiopistossa opiskellaan musiikkia taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti. Soitonopiskelu on siis tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää, mutta toiminnan lähtökohtana on oppilas ja hänen tavoitteensa sekä toiveensa. Jokaiselle oppilaalle suunnitellaan henkilökohtainen opetussuunnitelma lukuvuoden alussa, johon tavoitteet kirjataan kunkin oppilaan lähtökohtien mukaisesti. Oppilaat ja kotiväki pääsevät siis todella vaikuttamaan omien opintojensa kulkuun!

Musiikkiopistossa opiskelun voi aloittaa jo vauvana vanhemman kanssa muskariryhmässä ja musiikkipolkua voi opistossa jatkaa aina aikuiseksi saakka. Varhaisiän musiikkikasvatuksen piiriin kuuluvat pääsääntöisesti 0 - 6 -vuotiaat lapset, mutta myös musiikin perusopintoihin voi hakeutua heti, kun lapsen fyysiset ominaisuudet sallivat soittimien käsittelyn. Alta löytyy linkki varhaisiän musiikkikasvatuksen omille sivuille, joilta löydät lisää tietoa tarjoamistamme ryhmistä. Musiikin perusopinnoissa oppilas käy viikottain yksityisellä soittotunnilla, ja oma soitonopettaja onkin tärkein opinto-ohjaaja koko musiikkiopisto polun ajan. Soittotuntien lisäksi oppilas osallistuu musiikin perusteiden opetukseen, yhteismusisointiin, saa esiintymiskoulutusta sekä pääsee nauttimaan monista konserttimahdollisuuksista kuunnellen. Musiikkiopiston yhteiset joulu- ja kevätkonsertit ovat lukuvuoden huippuhetkiä, joihin kaikella kansalla on vapaa pääsy.

Perusopintojen jälkeen oppilas voi halutessaan jatkaa musiikin syventäviin opintoihin, joissa oppilas pääsee nimenomaan syventämään omaa osaamistaan sekä entistä paremmin suuntautumaan toivomaansa suuntaan musiikin laajalla kentällä. Vuoden 2017 opetussuunnitelmauudistus on tuonut lisävapautta musiikin taiteen perusopetukseen, jotta oppilaslähtöisyyttä olisi helpompi lisätä oppilaitoksissa ja myös Imatralla tämä otetaan toimintakulttuurissamme huomioon. Toiminta-alueeseemme kuuluvat Imatran kaupunki sekä Rautjärven ja Parikkalan kunnat.

Tervetuloa tutustumaan!

HAKEMINEN