Musiikkiopisto

Ajankohtaiset

OPPILAAKSI MEILLE?

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmiin sekä avoimen linjan opintoihin voi hakeutua milloin vain, sähköiset hakulomakkeet löytyvät täältä. Lue lisää harrastusmahdollisuuksista sivun alalaidasta löytyvistä linkeistä.

Musiikkiopiston perusopintoihin on haku päättynyt tämän kevään osalta. Mahdollisesta täydennyshausta ilmoitamme syyslukukauden alkaessa.

Ennakkotaitoja et tarvitse! Meillä opetus lähtee siitä, mitä oppilas aloittaessan osaa.

Laulavat näppärit.jpg

 
OPETUSSUUNNITELMAMME ON UUDISTUNUT

Opetushallituksen päättämät taiteen perusopetuksen opetusuunnitelmat uudistuivat syksyllä 2017 ja lukuvuoden 2017 - 2018 työskentelyn jälkeen 1.8.2018 otettiin myös Virta-opistolla käyttöön uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat. Musiikkiopisto tarjoaa oppilailleen musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Uudistunut opetussuunnitelmamme löytyy alta liitteistä. Otamme mielellämme palautetta vastaan, joten jos suunnitelma herättää pohdintoja tai kysymyksiä, niin ole yhteydessä musiikkiopiston apulaisrehtori Elisa Mäkelään tai rehtori Sarianna Purtiloon.
 

Mikä musiikkiopisto?

Musiikkiopistossa opiskellaan musiikkia taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti. Soitonopiskelu on siis tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää, mutta toiminnan lähtökohtana on oppilas ja hänen tavoitteensa sekä toiveensa. Jokaiselle oppilaalle suunnitellaan henkilökohtainen opetussuunnitelma lukuvuoden alussa, johon tavoitteet kirjataan kunkin oppilaan lähtökohtien mukaisesti. Oppilaat ja kotiväki pääsevät siis todella vaikuttamaan omien opintojensa kulkuun!

Musiikkiopistossa opiskelun voi aloittaa jo vauvana vanhemman kanssa muskariryhmässä ja musiikkipolkua voi opistossa jatkaa aina aikuiseksi saakka. Varhaisiän musiikkikasvatuksen piiriin kuuluvat pääsääntöisesti 0 - 6 -vuotiaat lapset, mutta myös musiikin perusopintoihin voi hakeutua heti, kun lapsen fyysiset ominaisuudet sallivat soittimien käsittelyn. Alta löytyy linkki varhaisiän musiikkikasvatuksen omille sivuille, joilta löydät lisää tietoa tarjoamistamme ryhmistä. Musiikin perusopinnoissa oppilas käy viikottain yksityisellä soittotunnilla, ja oma soitonopettaja onkin tärkein opinto-ohjaaja koko musiikkiopisto polun ajan. Soittotuntien lisäksi oppilas osallistuu musiikin perusteiden opetukseen, yhteismusisointiin, saa esiintymiskoulutusta sekä pääsee nauttimaan monista konserttimahdollisuuksista kuunnellen. Musiikkiopiston yhteiset joulu- ja kevätkonsertit ovat lukuvuoden huippuhetkiä, joihin kaikella kansalla on vapaa pääsy.

Perusopintojen jälkeen oppilas voi halutessaan jatkaa musiikin syventäviin opintoihin, joissa oppilas pääsee nimenomaan syventämään omaa osaamistaan sekä entistä paremmin suuntautumaan toivomaansa suuntaan musiikin laajalla kentällä. Vuoden 2017 opetussuunnitelmauudistus on tuonut lisävapautta musiikin taiteen perusopetukseen, jotta oppilaslähtöisyyttä olisi helpompi lisätä oppilaitoksissa ja myös Imatralla tämä otetaan toimintakulttuurissamme huomioon. Toiminta-alueeseemme kuuluvat Imatran kaupunki sekä Rautjärven ja Parikkalan kunnat.

Alla olevista linkeistä löytyy lisätietoa opetustarjonnastamme, tervetuloa tutustumaan!

HAKEMINEN