Käsityökoulu

Lasten ja nuorten Käsityökoulun toiminta on suunnattu kaikille käsityöstä ja muotoilusta kiinnostuneille Imatran seudun lapsille ja nuorille.  

Käsityökoulussa annetaan käsityön taiteen perusopetusta visuaalisten taiteiden opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan lainsäädäntöön perustuvaa eri taiteen alojen säännöllistä ja tavoitteellista opetusta. Opetuksen tarkoituksena on lisätä oppilaan mahdollisuuksia käsityön harrastamiseen ja antaa oppilaalle valmiuksia hakeutua  halutessaan alan jatko-opintoihin.

Opiskelu Käsityökoulussa
Käsityökoulussa on opetusryhmiä 7 – 16- vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetuksessa tutkitaan ja kokeillaan muotoilun, rakentelun ja tekstiilitekniikoiden mahdollisuuksia omassa ilmaisussa. Opinnoissa tutustutaan eri käsityötekniikoihin ja – materiaaleihin sekä kuvallisiin ja plastisiin esitystekniikoihin lapsen ja nuoren ikäkauden mukaan.

Opetuksessa pääpaino on käsityöprosessissa ja oppilaan omassa ilmaisussa.  Eri teemat, käsityötekniikat ja materiaalit toimivat ilmaisun välineenä, herättelevät oppilaan kuvittelukykyä, antavat visuaalisia valmiuksia, kehittävät käsityöllisiä taitoja ja tietoja samalla tutustuttaen oppilasta ympäröivään käsityö-, esine-, ja ympäristökulttuuriin.

Työskentelyssä on keskeistä antaa oppilaalle onnistumisen kokemuksia ja auttaa löytämään iloa omasta oppimisesta.

Opinnoissa muotoillaan mm. savea, puuta ja plastisia massoja, tehdään mosaiikkitöitä, huovutetaan, painetaan kangasta, ommellaan ja punotaan, valmistetaan koruja, rakennellaan eri materiaaleilla ja tutustutaan ympäristöön.

Kurssikuvaukset