Olet täällä

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on kaupunginhallituksen valtuustokaudeksi nimeämä yhteistyöelin.

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää ikääntyneiden tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia arvostettuina yhteisön jäseninä ja saada ikääntyneiden oma asiantuntemus esille kunnallishallinnollisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Vanhusneuvosto voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ikääntyneitä henkilöitä ja heidän arkeaan koskevista asioista.

Vuonna 2017 vanhusneuvoston toiminnan teemana on Yhdessä huomisen hyväksi. Vanhusneuvosto kokoontui ensimmäisen kerran 26.1.2017. Kuluvan valtuustokauden päätteeksi vanhusneuvosto järjesti maakunnallisen seminaarin 16.3.2017 kello 13-15 Imatralla Kulttuuritalo Virrassa Karelia salissa. Seminaarissa esitelmän piti lääketieteen tohtori, geriatrian erikoislääkäri Harriet Finne-Soveri.

Vanhusneuvoston kevään kokoukset: 29.3., 26.4.,17.5., kokousaika on kello 13.00-15.00.

Vuoden 2016 toiminnan teemana oli ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen ennaltaehkäisevän toiminnan näkökulmasta katsottuna. Teeman sisällä vanhusneuvosto perehtyi toimintakykyä ylläpitäviin palveluihin, esim. kuntoutus, ravinto, liikunta, kerhot ja osallistuminen, yksinäisyyden torjuminen ja turvallinen liikkuminen.

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa vanhusneuvosto kokoontui urheilutalolla ja tutustui ikäihmisille suunnattuihin liikuntapalveluihin.Vanhusneuvosto nosti esille palvelujen kehittämistarpeena senioripassin hinnoittelun ja käyttöajat. Suunnitteluun otettiin ikäihmisille suunnattu kuntosaliharjoitteluryhmän kokoaminen tämän vuoden syksyllä. Liikuntareseptiä vanhusneuvosto piti hyvä asiana ja suosittelee reseptin saaneita ottamaan yhteyttä liikuntaneuvojiin opastusta varten. Liikuntaneuvonta on maksutonta, mutta mahdollisesti tarvittavat testit ovat maksullisia.

Talven aikana vanhusneuvosto vei eteenpäin hissityöryhmän perustamista ja avustuksen myöntämistä jälkiasennushissien rakentamiseksi Imatran kaupungissa. Työ jatkuu edelleen.

Vanhusneuvosto järjesti 19.4.2016 Imatran kaupungin valtuustosalissa yleisöinfon Eksoten palvelusetelien käytöstä, Malluauton palveluista ja hoitoarvioon soittamisesta. Tilaisuus osoittautui tarpeelliseksi ja osallistujia oli toista sataa. Seuraavaa vastaavaa tilaisuutta varten otamme opiksemme äänentoiston toimimattomuudesta saadusta palautteesta. Kiitos kaikille mukana olleille ja Eksoten asiantuntijoille!

Toukokuun kokouksen aiheena oli toimintakyvyn ylläpitäminen ja elämän laadun parantaminen osallistumalla yhteiseen toimintaan. Kokous pidettiin 17.5. kello 13 Raution kylätuvalla. Kokouksen aluksi Seppo Vainikka kertoi Raution asukasyhdistyksen toiminnasta ja kokoontumisen jälkeen kierrettiin Immalan rantaa katsellen kaupunginosayhdistyksen aikaansaannoksia. Kokous oli avoin Raution alueen asukkaille ja mukana keskustelemassa ja iäkkäämpien asukkaiden palvelutarpeita kertomassa olikin joukko asukkaita.

Syyskauden toiminnassa painottui valtakunnallisen Vanhustenviikon 2.-9.10. tapahtumien järjestäminen pitkin viikkoa. Viikon tapahtumissa näkyi vanhusneuvoston tämän vuoden teema ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisen edistäminen ja myös valtakunnallinen teema tekee mieli oppia.

Vanhusneuvoston 2017-2021 valinta

Kuntalain 27 ja 28 §:ien mukaan kunnanhallituksen on asetettava vanhus- ja vammaisneuvostot ja huolehdittava niiden toimintaedellytyksistä. Valtuustokaudelle 2017-2021 tulee nimetä uusi vanhusneuvosto. Uusien neuvostojen puheenjohtajien  nimeäminen käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 28.8.2017.  Kaupunginhallituksen nimettyä puheenjohtajan järjestöjen edustajat kutsutaan aikaisemman käytännön mukaisesti kokoukseen, jossa järjestöt sopivat neuvostojen jäsenet ja varajäsenet.

 Järjestöt voivat jo nyt nimetä ehdokkaita vanhusneuvostoon. Ehdokkaita voi ilmoittaa sähköpostilla sirkku.sarlomo@imatra.fi tai postissa osoitteeseen Virastokatu 2, 55100 Imatra.

Vanhusneuvosto 2013-2016

Jäsenet ovat Imatralla asuvia vanhusjärjestöjen jäseniä sekä luottamushenkilöitä. Vanhusneuvoston puheenjohtajan toimii Sinikka Poskiparta, p. 050 494 9263 ja sihteerinä Sirkku Sarlomo, p. 020 617 2225

Vanhusneuvoston jäsenet:

Poskiparta Sinikka, puheenjohtaja
kaupunginhallituksen nimeämä

Hämäläinen Veikko
kaupunkikehittämislautakunnan edustaja, varsinainen jäsen

Rautsiala Suvi

kaupunkikehittämislautakunnan edustaja, varajäsen

Arto Siitonen
hyvinvointilautakunnan edustaja, varsinainen jäsen

Marju Kuvaja-Kukkonen

hyvinvointilautakunnan edustaja, varajäsen

Kärkäs Tuula
Eläkeliiton Imatran yhdistys ry

Haimakainen Anneli, varajäsen
Imatran Eläkeläiset ry

Vahvaselkä Veli-Pekka
Imatran Kansalliset Seniorit ry

Vesikko Antero, varajäsen
Imatran Teräseläkeläiset ry

Joronen Kaija
Imatran Kristilliset eläkeläiset ry

Immonen Anna-Sohvi
Imatran Seudun Sotaorvot
Kaatuneitten Omaiset ry

Pispa Pertti, varajäsen
Imatran Seudun Senioriopettajat ry

Kääriäinen Jyrki
Imatran Sotaveteraanit ry

Lievonen Eila, varajäsen
Imatran Rintamaveteraanit ry

Saarinen Timo
Imatran Stora-Enson Eläkeläiset ry

Tuononen Pentti, varajäsen
Imatrankosken Eläkkeensaajat ry

Holsti Ritva
Tainionkosken Eläkkeensaajat ry

Sairanen Anita, varajäsen
Vuoksenniskan Eläkkeensaajat ry

 

Titta Roslakka, muutoskoordinaattori, Eksoten edustaja

Sarlomo Sirkku, sihteeri
Keskushallinto ja konsernipalvelut, kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori

sirkku.sarlomo@imatra.fi, p. 0206172225