Kuva
Kristine Myller.
Kristine Myller.

Kristine Myller aloitti KIPAn controllerina

21.9.2022 13:14
Myllerin tehtäviin kuuluu yhtiön talouden seuranta ja raportointi sekä yhtiön hallintoon liittyvät tehtävät.

KTM Kristine Myller on aloittanut Imatran kiinteistö- ja aluepalvelussa controllerina.

Myller on työskennellyt aikaisemmin kansainvälisen pk-yrityksen laskentapäällikkönä sekä opettajana ammattikorkeakoulussa.

Controllerin tehtävänä on tuottaa KIPAlle talouden tunnuslukuja, laatia toimenpidesuosituksia sekä raportoida ja valvoa yhtiön toimintaa.

— Seuraan liiketoiminnan kehittymistä sekä tuen johtoa hallintaan ja johtamiseen liittyvissä asioissa. On tärkeää, että johtaminen pohjautuu luotettavaan, oikea-aikaiseen ja informatiiviseen tietoon, Myller toteaa.

Controllerin tehtävä on KIPAssa uusi.

Lisätietoja:

Controller Kristine Myller, kristine.mylleratimatrankipa.fi, p. 0400 760 934