Kuva
Jälkiruoka.
Annos.

Terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaisilta toimipaikoilta aletaan periä vuosittaista perusmaksua

Tiedote
16.9.2022 13:00
Perusmaksun tavoitteena on parantaa kuntien ympäristöterveyden kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Valvonnan muista suoritteista peritään maksut entiseen tapaan.

Sekä terveydensuojelulain että elintarvikelain mukaisilta toimipaikoilta peritään jatkossa vuosittainen valvonnan perusmaksu 150 euroa. Maksut perustuvat terveydensuojelulain muutokseen ja keväällä 2021 voimaan tulleeseen uuteen elintarvikelakiin. Imatran seudun ympäristötoimen valvonta-alueella (Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti) vuoden 2022 perusmaksujen laskuja lähetetään nyt syksyllä ensimmäisen kerran.

Vuosittainen valvonnan perusmaksu peritään kaikilta niiltä toiminnanharjoittajilta, joiden tulee tehdä toiminnastaan ilmoitus ympäristöterveyshuoltoon. Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi majoitustoiminta, liikuntatilat, päiväkodit ja oppilaitokset sekä elintarvikkeiden valmistus, tarjoilu ja vähittäismyynti.

Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia esim. elintarvikealan ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Sen sijaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti.

Joissakin tapauksissa samalla toiminnanharjoittajalla on sekä terveydensuojelulain että elintarvikelain mukaista toimintaa yhdessä toimipaikassa. Tällöin molempien lakien perusteella muodostuvat omat maksut.

Elintarvikealan toimipaikoista perusmaksusta on vapautettu muun muassa kyläkaupat, yleishyödyllinen toiminta ja alkutuotanto.

Terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaiseen maksullisuuteen voi tutustua Valviran ja Ruokaviraston verkkosivuilla.

Terveydensuojelulain liitteessä on mainittu toimipaikat tai toiminnot, joiden käyttöönotosta tai toiminnan aloittamisesta on velvollisuus ilmoittaa. Liitteessä on kuvattu myös toiminnat ja kohteet, jotka eivät kuulu perusmaksun piiriin.