Uusi Kosken koulukeskus ulkoa kuvattuna.
Kosken koulukeskus

Mansikkalan ja Kosken koulukeskusten laatukyselyt on tehty

Vastausten analysointi on parhaillaan käynnissä. Tulosten avulla etsitään konkreettisia keinoja parantaa koulukeskusten toimintaa.

Mansikkalan ja Kosken koulukeskusten laatukyselyt on saatu päätökseen.

Kyselyjen avulla etsitään konkreettisia kehityskohteita ja asioita, joita päiväkotien ja koulujen toiminnassa ja arjessa voidaan muuttaa.

—Saimme kyselyistä paljon arvokasta tietoa ja myös runsaasti parannusehdotuksia siihen, kuinka koulukeskukset saadaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla, opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovio kertoo.

Vastauksia analysoidaan parhaillaan opetuspalveluissa sekä koulukeskusten työyhteisöissä. Lukion osalta tulokset näyttävät odotetuilta, sanoo yhteislukion rehtori Mika Strömberg.

Mansikkalan alueen esiopetuksen johtaja Airi Kojo nostaa alustavan tarkastelun perusteella esiin henkilökunnan tekemän työn.

—Henkilöstö on onnistunut luomaan toimivia pedagogisia toimintamalleja ja vuorovaikutteista toimintakulttuuria. Se on edesauttanut henkilöstön työhyvinvointia ja työskentely koetaan pääosin sujuvaksi. Kuormittaviksi tekijöiksi henkilöstö kokee sisätilojen ja pihan ahtauden, joskin näitäkin asioita on ratkottu erilasilla toiminnallisilla ratkaisuilla.

Palautteen saaminen on tärkeää, toteaa Mansikkalan koulukeskuksen rehtori Lasse Tiilikka.

—Huomioimme tulokset koulun kehittämistyössä.

Kyselyn tarkemmista tuloksista kerrotaan sen jälkeen, kun ne on saatu analysoitua.

Hyvinvointilautakunta käsittelee laatukyselyn tuloksia ja niiden pohjalta tehtyjä toimenpide-ehdotuksia syksyllä 2022.

Vuoksenniskan koulukeskuksen kysely tehty aikaisemmin

Laatukyselyt toteutettiin Mansikkalan ja Kosken koulukeskuksissa kevätlukukauden aikana.

Kyselyihin vastasivat Mansikkalan ja Kosken koulun oppilaiden huoltajat, henkilökunta sekä yläkoulun oppilaat.

Lisäksi kysely toteutettiin myös lukiolaisille sekä heidän huoltajilleen ja opettajilleen sekä Mansikkalan koulukeskuksessa toimivien varhaiskasvatuksen ryhmien henkilökunnalle.

Kyselyn teettäminen juontaa juurensa kouluverkkouudistukseen.

—Uudistuksen yhteydessä sovimme, että jokaiselle koulukeskukselle teetetään laatukysely sen jälkeen, kun koulukeskus on ollut puoli vuotta toiminnassa. Korona sotki aikataulua Mansikkalan osalta, mutta nyt kyselyt on saatu tehtyä, Rovio sanoo.

Vuoksenniskan koulukeskuksen kysely on tehty jo aikaisemmin.

Myös varhaiskasvatuksen muissa yksiköissä laatukyselyt on tehty jo aikaisemmin.

—Toteutamme laatukyselyn joka toinen vuosi. Edellinen kysely on tehty maaliskuussa 2021, varhaiskasvatuspäällikkö Minna Leinonen kertoo.

Lisätietoja:
Opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovio, minna.rovio@imatra.fi, 020 617 3404
Varhaiskasvatuspäällikkö Minna Leinonen, minna.leinonen@imatra.fi, 020 617 3515