Näkymä Vuoksella.
Vuoksi

Imatran ja Lappeenrannan ilmanlaatu vuonna 2021

Vuonna 2021 Etelä-Karjalan ilmanlaatua heikensi jokakeväinen katupölyajanjakso, kuuman ja kuivan kesän aikana lukuisat kaukokulkeumat sekä alueen teollisuuslaitoksissa esiintyneet prosessihäiriöt. Ilmanlaatuindeksin mukaan ilmanlaatu oli kuitenkin vuonna 2021 kaikilla mittausasemilla yli 85 prosenttisesti hyvä.

Etelä-Karjalan vuoden 2021 ilmanlaadun vuosiraportti on valmistunut
Vuonna 2021 hajurikkiyhdisteiden (TRS) vuorokausiohjearvo ylittyi Pelkolan mittausasemalla. Kaikilla mittausasemilla mitattiin ajoittain korkeita tuntipitoisuuksia.


Rikkidioksidipitoisuudet (SO2) olivat alle ohjearvojen. Mittausverkon suurimmat pitoisuudet mitattiin Lappeenrannan Pulpin mittausasemalla. Yleisesti rikkidioksidin pitoisuudet kohosivat selluteollisuuden toimintahäiriöiden aikana sekä kaukokulkeuman vaikutuksesta etelätuulten aikana.


Typenoksidien (NO ja NO2) pitoisuudet olivat korkeimpia Lappeenrannassa Ihalaisen ja Lappeenrannan keskustan mittausasemilla sekä Imatralla Mansikkalan mittausasemalla. Typenoksidien pitoisuustasoa nosti vilkas liikenne.


Hengitettäviä hiukkasia eniten keskusta-alueilla
Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet ovat suurimpia kaupunkien keskusta-alueilla. Koko mittausverkon alueella suurimmat PM10-pitoisuudet mitattiin Lappeenrannassa Ihalaisen ja Lappeenrannan keskustan mittausasemilla ja Imatralla Mansikkalan mittausasemalla. Valtioneuvoston vuorokausiohjearvo (70 μg/m³) ei ylittynyt millään mittausasemalla. Kaikilla mittausasemilla hengitettävien hiukkasten (PM10) suurimmat pitoisuudet mitattiin kesäkuussa kaukokulkeuman aikana sekä keväällä katupölyaikana.


Pienhiukkasia (PM2,5) mitattiin Imatralla Teppanalassa sekä Lappeenrannassa Tirilän ja Pulpin mittausasemilla. WHO:n uusi vuorokausiohjearvo 15 μg/m3 ylittyi vuoden 2021 aikana kaikilla PM2.5:ta mittaavalla asemalla. Suomen valtioneuvoston asetuksessaan (38/2011) antama vuosiraja-arvo (25μg/m3) ei ylittynyt.


Etelä-Karjalan alueen sadeveden keskimääräinen rikkilaskeuma on pienentynyt viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Valtioneuvoston antama tavoitetaso 300 mg/m²/a ylittyi vuonna 2021 Pelkolan, Ihalaisen ja Tirilän laskeumaa keräävillä asemilla. Laskeuman pH-, kalsium- ja fosforitasot olivat korkeampia kuin Virolahden Ääpälän taustataso.


Yhteenveto valmistui, seuraa päivittäin verkossa
Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien yhdyskuntailmanlaadun tarkkailusta on vastannut erillisten sopimusten mukaisesti Imatran seudun ympäristötoimi. Mittaustuloksista laaditaan vuosittain kirjallinen vuosiyhteenvetoraportti (Ilmanlaadun vuosiraportti 2021), joka on luettavissa osoitteessa  Raportit | Imatra


Ilmanlaatutilanteesta tiedotetaan ilmanlaatuindeksin avulla, joka jakaa ilmanlaadun viiteen luokkaan. Tunneittain päivittyvä ilmanlaatutilanne on tarkistettavissa Etelä-Karjalan omalta ilmanlaadun tiedotussivulta ekilmanlaatu.net ja Ilmatieteenlaitoksen ylläpitämiltä ilmanlaatusivustolta Ilmanlaatu - Ilmatieteen laitos


Internetin lisäksi ilmanlaatutiedote on luettavissa Uutisvuoksen tiistain ja sunnuntain julkaisuissa.


Lisätietoja:
Ympäristönsuojelusuunnittelija Riikka Litmanen, puh 020 61 74301, riikka.litmanen@imatra.fi 
Ympäristötarkastaja Arto Ahonen, puh 020 61 74392, arto.ahonen@imatra.fi 
Ympäristönsuojelusuunnittelija Minna Ahlqvist, puh 020 61 74319, minna.ahlqvist@imatra.fi