Nuori mies istuu pimeällä kadulla.
Ajan henki on nyt raskas.

Blogi: Luotettavia aikuisia ei ole koskaan liikaa

Niina Kupiainen kannustaa aikuisia olemaan läsnä ja välittämään. Ihan jokaisesta nuoresta.

Ajan henki on nyt raskas. Siinä missä korona alkoi jo olemaan menneen talven lumia, uutisvirran täyttikin järkyttävä sotauutisointi. Kaksi viikkoa sitten julkistetussa nuorisobarometrissa nousi esille nuorten lisääntynyt ilmastoahdistus. Sitten on vielä kannettava omat huolet sekä some-maailman paineet.

Nyt olisi tärkeää, että nuorille tarjottaisiin mahdollisimman hyvä ja rauhallinen kasvuympäristö. Tätä edesauttavat aikuisten pienet ja isot teot.  Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää siihen, että nuoria ei leimata yleisesti niissä yhteyksissä, joissa puhutaan yksittäisten henkilöiden tekemistä kielteisistä asioista. Suurin osa nuorista on näihin täysin syyttömiä ja ulkopuolisia. Väkivaltaiset teot ovat aina heillekin pelottavia ja uhkaavia, ehkä jopa enemmän kuin aikuisille.

***

Nuorten parissa toimivat ammattilaiset kokoontuivat viikko sitten keskustelemaan imatralaisnuorten ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Imatran kaupungin nuorten palvelut kutsuu säännöllisesti koolle nuorten ohjaus- ja palveluverkoston sekä erilaisia aluetyöryhmiä.

Viime aikoina laajaa keskustelua on käyty niin julkisuudessa kuin ammattilaistenkin kesken ilki- ja väkivaltailmiöiden lisääntymisestä. Teemme päivittäin työtä nuorten kanssa nuorisotiloilla, ryhmissä ja kouluissa sekä mopotallilla ja digitaalisesti some-alustoilla. Imatralla on vahva verkostotyön perinne, joten ajankohtainen tieto ajan ilmiöistä kulkee hyvin.

Nuorisotyön ammattilaiset ovat tiivistäneet tiedonvaihtoa, suunnittelua ja konkreettista yhteistyötä. Tällä hetkellä olemme Eksoten kanssa käynnistämässä päihdenuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Vuoksenniskan mopotalli on pyörähtänyt käyntiin ja Imatran seurakunta on aloittanut maksuttoman Walk in- terapian Nuorten kulmassa.

***

Myös nuorten toivoman musiikkitapahtuman järjestelyt ovat jo käynnissä. Kouluilla toimivat nuorisotilat tavoittavat hyvin kävijöitä ja saavat nuorilta hyvää palautetta - myös sijainnista. Mansikkalassa kokeillaan parhaillaan hävikkiruuan jakelua tilailtoina.

Kokemusasiantuntijat ja elävä kirjasto ovat tulossa huhtikuussa koulukeskuksiin. Suunnittelemme nyt koronan salliessa retkiä ja loma-aikojen toimintaa. Työn alla on myös kevään tapahtumapäivien jalkautumisten suunnittelu.

Järjestöt tuottavat monipuolista nuorten harrastus- ja osallisuustoimintaa ja koulunuorisotyö ja oppilashuolto tekevät tiivistä yhteistyöstä. Ketju-työryhmä järjestää huhtikuussa Murehtimisklubin, jonka ensimmäinen aihe on ääri-ilmiöt.

Tässä oli muutama nosto nuorisotyön kentän ajankohtaisista asioista. Toimintaa ja tekemistä tuotetaan entistä enemmän moniammatillisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Nuorten palvelut lähtevät ensisijaisesti nuorten toiveista ja tarpeista ja se elää ajassa ja paikassa, kuten nuoretkin.

***

Kuohuvaa maailmantilannetta kannattaa nyt rauhoittaa ja keskittyä olemaan läsnäolevia aikuisia. Sanoillamme ja teoillamme näytämme nuorille aikuisen mallia. Otetaan nyt iisisti, vältetään vastakkainasetteluja, tehdään yhteistyötä parantavia konkreettisia tekoja ja muistetaan myös kuunnella, mitä nuorilla on asiaa.

Luotettavia aikuisia ei ole koskaan liikaa. Ollaan kaikki koko kaupunki nuortemme tukena.

 

Niina Kupiainen 

Nuorten palveluiden tiimivastaava

niina.kupiainen@imatra.fi

 

"Viime aikoina keskustelua on käyty ilki- ja väkivaltailmiöiden lisääntymisestä."