Imatran Lämpö.
Imatran Lämpö.

Kolme neljästä kaupungin ilmastotoimenpiteestä toteutui viime vuonna

Kaupungin päästöt ovat vähentyneet 51 % vuoden 2007 tasosta. Yksi merkittävimmistä tekijöistä on ollut Imatran Lämmön ilmastotyö.

Imatran kaupungin ilmastomittarissa oli vuonna 2021 yhtensä 39 toimenpidettä. Niistä 30 toteutui aikataulussa.

Vuodelle 2022 toimenpiteitä on asetettu 51.

—Toimenpiteiden määrän lisäyksen myötä ilmastotyön vaikuttavuus kaupungissa kasvaa. Tämä on hyvä alku. Nyt meillä on entistä kattavampi työkalupakki päästöjen vähentämiseen, ilmastokoordinaattori Eetu Ahlberg toteaa.

Kaupungin tavoite on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Työtä tavoitteen saavuttamiseksi on tehty paljon.

Imatran ilmastopäästöt ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2010 alkaen. Nykyisin päästöjä syntyy 51 prosenttia vähemmän kuin vertailuvuonna 2007.

Yksi merkittävimmistä tekijöistä on ollut Imatran Lämpö Oy:n siirtyminen kaukolämmön tuotannossa maakaasusta bioenergiaan vuonna 2015.

Imatran Lämmön ilmastotavoitteet toteutuivat

Imatra Lämpö oli asettanut vuodelle 2021 seitsemän erillistä ilmastotavoitetta, jotka ovat edenneet suunnitellusti.

Vuonna 2021 Imatran Lämmön kaukolämmön tuotannossa kaasun osuus oli 2,7 % energiasta. Määrä on vähentynyt huimasti, sillä ennen biolämpökeskus- ja siirtoprojektin toteutusta kaukolämpö tuotettiin kokonaan maakaasulla. Viime vuonna käytetty kaasu oli kokonaisuudessaan biokaasua.

Pääosan kaukolämmöstä yhtiö tuottaa käyttäen metsäteollisuuden sivutuotteita (47,8 %) ja metsäpolttoaineita (49,5 %).

—Olemme onnistuneet tavoitteissamme päästöjen vähentämisessä ja olemme samalla pystyneet edistämään Etelä-Karjalan kiertotaloutta, Imatran Lämmön toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka iloitsee.

Kaukolämmön energianlähteistä lasketut hiilidioksidin ominaispäästöt olivat jo toista vuotta peräkkäin nolla.

—Suurin merkitys tässä on ollut edellä mainitulla metsänhoidon ja metsäteollisuuden sivutuotteiden käytöllä. Viimeiset päästöprosentit nipistettiin ja kaukolämpö saatiin kokonaan fossiilivapaaksi biokaasulla, hankkimalla kaasun käyttöä vastaava määrä biokaasusertifikaatteja, Vainikka kertoo.

Kaukolämpöön liittyi vuoden aikana 13 uutta kiinteistöä, joissa oli mukana isojakin rakennuksia.  Myös hankkeet teollisuuden hukkalämmön hyödyntämisestä ovat etenemässä suunnitellusti.

Imatran Lämpö kehittää myös oman tuotannon ja jakelun tehokkuutta.

Vuoden 2021 alussa käyttöön otettu Rajapatsaan biolämpökeskuksen savukaasupesuri nostaa biokattilan hyötysuhdetta ja säästää polttoainetta. Virasojan lämpökeskuksen menolämpötilan alentaminen oli mahdollista Ukonniemen linjaan vuonna 2020 rakennetun välipumppaamon käyttöä tehostamalla.

—Nämä sekä tehdyt kaukolämpöverkon saneeraukset pienentävät verkostohäviöitä ja osaltaan auttavat säilyttämään kaukolämmön hinnan kilpailukykyisenä, mikä on asiakkaillemme tärkeää. Imatran Lämmön kaukolämmön asiakashinta onkin pystytty säilyttämään ennallaan vuodesta 2016 lähtien polttoaineiden hintojen noususta huolimatta, Vainikka kertoo.

Ilmastomittari löytyy Imatran sivuilta

Imatran Lämmön ja koko kaupunkikonsernin ilmastoteot löytyvät kootusti Ilmastomittarista.

Ilmastomittari löytyy Imatran kaupungin verkkosivuilla osoitteessa imatra.fi/ilmastomittari.

Mittarissa toimenpiteet on jaoteltu yhdeksään teemaan.

—Jokaisella toimenpiteellä on sivuilla oma laatikkonsa. Sitä klikkaamalla pääsee katsomaan esimerkiksi toimenpiteen aikataulun, tavoitteet ja tämänhetkisen tilanteen, Ahlberg vinkkaa.

Ilmastomittarin tarkoituksena on viestiä kaikille kaupungin tekemästä ilmastotyöstä. Samalla tarkoituksena on innostaa asukkaita heidän omissa arjen ilmastoteoissaan: kaikkien valinnoilla on merkitystä.

Lisätietoja:
Ilmastomittarista ja kaupungin ilmastotoimenpiteistä: ilmastokoordinaattori Eetu Ahlberg, eetu.ahlberg@imatra.fi, 020 617 4665
Imatran Lämmön ilmastotoimista: toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka, vesa-pekka.vainikka@imatra.fi, 020 617 4800