juna ja matkustajia
Imatran rautatierajanylityspaikan kansainvälistäminen uudistaisi myös Imatrankosken asema-aluetta.

Imatralle ilouutinen: radan muutostyöt listattiin Väyläviraston investointilistalla kärkeen

”Tämä on ihan oikeasti merkittävä askel kohti rajanylityspaikan kansainvälistämistä.”

Väylävirasto on tänään tiedottanut, että Imatran rajanylityspaikan kehittäminen on Liikenne 12 –investointiohjelman ensimmäisenä toteutettavien raidehankkeiden joukossa. Alustava rahoitussuunnitelma muutostöille on 46 miljoonaa euroa. Hankkeen käynnistämisestä ja rahoituksesta päättää lopulta eduskunta.

─ Väyläviraston linjaus antaa vahvan viestin Imatran kasvumahdollisuuksista tulevaisuudessa. Tämä tukee seuraavien investointien käynnistymistä, joita ovat muun muassa erä- ja luontokulttuurimuseo ja Vuoksen alueen uudet kehityshankkeet, vs. kaupunginjohtaja Ari Lindeman sanoo.

─ Tämä on ihan oikeasti merkittävä askel kohti sitä, että Imatran kautta hoidetaan myös vientikuljetuksia ja rajanylityspaikka kansainvälistyy matkustajaliikenteelle. Ei näin isoa investointia tehtäisi pelkkien tavarakuljetusten vuoksi, rataprojektin vaikuttamistyössä alusta asti mukana ollut kaupungin yhteysjohtaja Tea Laitimo iloitsee.

Rakentamaan vuonna 2024?

Liikenne 12 –investointiohjelmaan pääsy tarkoittaa sitä, että eduskunnan siunauksen jälkeen rakentamissuunnitelmat käynnistetään radan uudistamiseksi Karjalanradan ja valtakunnan rajan välillä.

Muutostöissä kyseinen raideväli on tarkoitus sähköistää ja samalla tavara-ratapiha siirretään Imatrankoskelta Pelkolaan. Lisäksi varaudutaan matkustajaliikenteeseen Imatrankoskella. Käytännössä tämä tarkoittaa pistoraiteen rakentamista Imatrankoskelle ja sen yhteyteen uuden matkustajalaiturin tekemistä.

Lisäksi investointiohjelmaan kuuluu kolmioraiteen rakentaminen Kuutostien tuntumaan.

Investoinnin rakentamisvaihe voisi alkaa aikaisintaan vuoden 2024 alussa.

Liikenne 12 -investointiohjelma on julkaistu Väyläviraston sivulla.

 

Lisätietoja:

Yhteysjohtaja Tea Laitimo, p. 020 617 2212, tea.laitimo@imatra.fi