Koulurakennus ylhäältä ilmasta kuvattuna.
Koulu

Terveydensuojelulaki uudistui

Tasavallan presidentti on vahvistanut lain terveydensuojelulain muuttamisesta ja se astui voimaan 1.1.2022. Muutos koskee terveydensuojelulain valvonnan maksullisuutta.

Keskeiset muutokset uudessa terveydensuojelulaissa liittyvät maksuihin

Maksullisuutta koskevan sääntelyn uudistamisella pyritään lisäämään kuntien terveydensuojelulain valvonnan resursseja ja edistämään kuntien toimintavapautta palvelujen järjestämisessä.

Toiminnanharjoittajilta peritään jatkossa veroluonteinen vuotuinen valvonnan perusmaksu, joka kattaa sellaisen suunnitelmallisen valvonnan kuluja, jonka taksoittamista on vaikea määrittää suoriteperusteisesti tai johon ei voida soveltaa suoriteperusteista maksua. Muun kuin suunnitelmallisen valvonnan maksut peritään nykyisen lainsäädännön mukaisella tavalla. Maksut määritellään kunnan taksassa ja maksut vastaavat enintään valvonnasta aiheutuneita kuluja.

Terveydensuojelulain (763/1994) tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen. Lain tavoitteena on myös ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa terveyshaittaa. Terveydensuojeluviranomaisen tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö.

Terveydensuojelulain mukaista valvontaa toteutetaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen tekemällä suunnitelmallisella ja terveyshaittaepäilyihin perustuvalla valvonnalla. Terveydensuojeluviranomainen valvoo suunnitelmallisella ennakkovalvonnalla laissa säädettyjä ilmoitusvelvollisia kohteita. Terveydensuojeluvalvontaan liittyvät maksut peritään kunnissa nykyisin vain suoriteperusteisesti. Tarkastaja käy kohteessa, minkä jälkeen kunta perii maksun tarkastuksesta hyväksymänsä taksan mukaisesti.

Jatkossa valvonnasta peritään vuotuinen maksu 

Kiinteä perusmaksu on 150 euroa ja se peritään kerran vuodessa. Maksusta voidaan periä viivästyskorko. Toteutuneesta valvonnasta peritään perusmaksun lisäksi maksutaksan mukainen suoriteperusteinen maksu (maksu toteutuneesta tarkastuksesta).

Sellaiset pienimuotoiset toimijat, joille vuosittainen valvonnan perusmaksu on kohtuuton suhteessa toiminnasta syntyvään valvonta- ja ohjaustarpeeseen jäävät maksuvelvollisuuden ulkopuolelle. Lisäksi täsmennetään, mitkä toiminnanharjoittajat ovat velvollisia ilmoittamaan toimipaikkojen ja toimintojen käyttöönotosta.

Alle on listattu kaikki toiminnanharjoittajat/toimipaikat, jotka ovat ilmoitusvelvollisia. Listaan on lisäksi lihavoitu ne toimipaikat, joita perusmaksu tulee koskemaan.

 • hotellit, hostellit, huoneistohotellit, motellit, matkustajakodit
 • lomakeskusten ja leirintäalueiden majoitushuoneistot
 • majoituskasarmit
 • yleisölle avoimet kuntosalit ja liikuntatilat, joissa on enemmän kuin yksi liikuntatila
 • urheiluhallit, jäähallit
 • yleisölle avoimet saunat (pääasiallinen käyttötarkoitus)
 • kylpylät, uimahallit, maauimalat sekä suuret yleisölle avoimet uimarannat (EU uimaranta)
 • päiväkodit
 • esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta ja korkeakoulutusta järjestävä oppilaitos
 • tehostettu palveluasuminen ja laitoshoitoa antava yksikkö
 • lastensuojelulaitokset
 • 18 §:n luvanvarainen talousvettä toimittava laitos
 • Vähintään 10 m3 / vrk tai 50 hlön tarpeisiin vettä toimittava laitos
 • muut majoitustilat kuten aamiaismajoitus, asuntolat, yömajat ja vastaanottokeskukset
 • yleisölle avoimet kuntosalit ja liikuntatilat joissa yksi liikuntasali
 • muut yleisölle avoimet uimarannat
 • ryhmäperhepäiväkodit siihen varatussa tilassa
 • lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvän toiminnan järjestämispaikka
 • taiteen perusopetusta tai vapaata sivistystyötä järjestävä oppilaitos
 • opetuksen järjestämispaikka
 • ensi- ja turvakodit
 • solariumpalvelu, ihoa rikkova toiminta (tatuointi, lävistys)
 • Alle 10 m3 / vrk tai alle 50 hlön tarpeisiin vettä toimittava laitos
 • Vedenottamo tai vesisäiliö, kun vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla vähintään 50 hlön tarpeisiin tai vähintään 10 m3/vrk

Toiminnan päättymisestä ilmoittaminen

Jatkossa on ensiarvoisen tärkeää, että toiminnan loppuessa toimija tekee lopetusilmoituksen sähköisesti Ilppa järjestelmän kautta tai muuten kirjallisesti. Lopetusilmoituksen saatuaan valvontaviranomainen poistaa kohteen valvontarekisteristä ja perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta.

 

Lisätietoja:

ympäristöinsinööri Armi Kainulainen p. 020 617 4330

ympäristöinsinööri Marcella Suomalainen p. 020 617 4324