Itä-Siitolan uuden alikulun sijoituspaikka karttakuvana.
Itä-Siitolan uuden alikulun sijoituspaikka.

Vanhan puutarhan läpi rakennettava katu on saamassa nimekseen Ahonlaita

Imatra kysyi kaupunkilaisilta nimiehdotuksia syksyllä.

Imatra on saamassa oman Ahonlaitansa.

Viime lokakuussa Imatran kaupunki avasi nimikilpailun. Sen avulla pyydettiin kaupunkilaisilta nimiehdotuksia vanhaa Ahopellon puutarha-aluetta halkovalle kadulle.

─ Saimme paljon vastauksia. Niitä tuli yhteensä 76 vastaajalta ja peräti 66 eri nimivaihtoehtoa. Tämä aidosti innosti ideoimaan, kaavoitusinsinööri Timo Könönen kertoo.

Kaupungin kaavoitus valitsi ehdotuksista parhaimmin alueelle sopivaksi Ahonlaidan, jota ehdottivat kyselyssä sekä Sami Pietiäinen että Pekka Sarkanen.

─ Viereisen tien nimi on Pellonreuna, Ahonlaita sopi sen seuraksi ja on nimenä hauska, Pietiäinen perusteli ehdotustaan.

─ Ahonlaita istuu alueen vanhaan nimistöön hyvin. Uusi katu tulee aina nimetä asemakaavan mukaisesti. Sen pitää sopeutua alueen vanhaan nimistöön tai olla alueelle muuten ominainen historian tai jonkin muun seikan vuoksi, Könönen perustelee valintaa.

Nimiehdotuksissa oli useita kannanottoja Ahopellonkadun, –raitin ja Puutarhakadun puolesta. Tämän nimisiä katuja on kuitenkin jo alueella.

Pietiäinen ja Sarkanen saavat pienet tuotepalkinnot Ahonlaita-ideastaan.

Miksi uusi katu?

Kaksoisraiteen tuleva ratayhteys Pelkolaan edellyttää uuden alikulkuyhteyden rakentamista Linnankoskelle. Alikulkupaikka ei mahdu nykyisen tasoliittymän paikalle, minkä vuoksi alituspaikkaa joudutaan siirtämään lähemmäs Mehiläismäkeä.

Tämän seurauksena uusi alikulkupaikka vaatii myös uuden katuyhteyden Vuoksentieltä Sotkulammentielle.

Katu tullaan rakentamaan vanhan Ahopellon puutarhan alueen läpi. Kaupunki on ostanut kyseisen maa-alueen.

Luonnokset nähtäville

Uusi Väyläviraston ratasuunnitelma valtakunnan rajalta Sienimäelle vaatii muutoksia asemakaavaan ja ympäristöön laajemminkin. Isoimmat muutokset koskevat Linnankosken tasoristeyksen ohella myös Imatrankosken asemaa sekä kolmioraidetta Kartanonkadun ja Kuutostien välillä.

Nämä kaikki asemakaavan muutosluonnokset laitetaan julkisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille ja kaupungintalon ala-aulaan ensi maanantaina 24.1.

Luonnoksista saatujen lausuntojen ja palautteiden pohjalta laaditaan asemakaavaehdotukset, joiden nähtäville asettamisesta päättää kaupunkikehityslautakunta. Ehdotusten nähtävillä olon jälkeen tehdään tarvittaessa pieniä muutoksia kaavoihin ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Asemakaavat hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Uuden alikulun ja tieyhteyden rakentamisaikataulusta ei ole vielä tietoa. Se voi vaatia vielä aikaa, sillä kaksoisraide sisältyy ratahankkeen toiseen vaiheeseen, joka ei ole vielä saanut rahoitusta.

Aivan muuttumattomana vanhan puutarhan tontti ei silti odota päätöksiä. Tontin vanhojen rakennusten purku alkaa jo tänä vuonna.

 

Lisätietoja:

kaavoitusinsinööri Timo Könönen, p. 020 617 4425, timo.kononen@imatra.fi

kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluoma, puh. 020 617 4418 paivi.ala-vannesluoma@imatra.fi