Lapset piirtävät pöydän ääressä.
Mia Maukonen (vas.), Aada Martikainen ja Noel Haltsonen osallistuvat kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun Mansikkalassa.

Viisivuotiaiden esiopetus on leikkiä ja arjen taitojen opettelua

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun ensimmäinen syksy on sujunut Imatralla hyvin. Ensi syksynä esiopetuksessa pääsevät aloittamaan vuonna 2017 syntyneet lapset.

Imatralla käynnistyi syksyllä 2021 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Kokeilussa lapset aloittavat esiopetuksessa vuotta tavallista aikaisemmin: esiopetukseen mennään sinä vuonna, kun lapsi täyttää viisi vuotta.

Kokemukset 5-vuotiaiden eskareiden eli veskareiden ensimmäisestä syksystä Imatralla ovat olleet kannustavia.

—Veskarit ovat olleet innokaita oppimaan uutta. Syksyn aikana olemme tutustuneet toisiimme ja opetelleet yhdessä ryhmässä toimimista, Mansikkalan alueen esiopetuksen varajohtaja Mikko Kettunen kertoo.

Oppia leikin lomassa

5-vuotiaiden eskareiden oppiminen on ympäristön tarkkailua, tutkimista ja havainnointia.

Opetussuunnitelmassa korostuu leikki ja leikin varjolla oppiminen. Taitoja opetellaan osana arkipäivän toimintaa.

—Harjoittelemme matemaattisia taitoja esimerkiksi niin, että retkelle mennessämme laskemme pihalla olevien postilaatikoiden määrän. Kun tulemme seuraavan postilaatikkorivin kohdalle, laskemme nekin, ja sen jälkeen pohdimme yhdessä, kummassa rivissä laatikoita oli enemmän, Kettunen kertoo.

Arjen taitojen opettelu on tärkeää: veskarissa harjoitellaan pukeutumaan säähän sopiviin vaatteisiin, ruokailemaan itsenäisesti ja huolehtimaan omista tavaroista. Samalla kehitetään myös sosiaalisia taitoja ja opetellaan toimimaan osana ryhmää.

—Kaiken kaikkiaan kaksivuotinen esiopetus antaa lapsille enemmän aikaa opetella niitä asioita, joita he tarvitsevat koulumaailmassa, Kettunen summaa.

Lisäaikaa saavat myös varhaiskasvatuksen opettajat: kun lasten kanssa vietetään esiopetuksessa kaksi vuotta, mahdollisten erityistarpeiden huomaaminen on helpompaa.

—Jos lapsella on tuen tarpeita, meillä on vuosi enemmän aikaa työstää asioita ja huolehtia siitä, että lapsi pääsee aloittamaan varsinaisen koulun hyvältä pohjalta.

Tietoa perheille helmi-maaliskuussa

Kokeilun toinen vuosi käynnistyy ensi syksynä. Tuolloin esiopetuskokeilussa pääsevät aloittamaan vuonna 2017 syntyneet imatralaislapset.

Perheille lähetetään helmi-maaliskuun aikana tieto lapsen mahdollisuudesta osallistua esiopetukseen.

—Tiedon saatuaan perheet voivat itse päättää, osallistuvatko he kokeiluun. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti ja perheet saavat siihen tarkemmat ohjeet kevään aikana, varhaiskasvatuspäällikkö Minna Leinonen kertoo.

Veskariryhmiä muodostetaan lähipäiväkoteihin. Myös Mansikkalan vuorohoidossa olevilla lapsilla on mahdollisuus osallistua kokeiluun.

Ryhmien tarkempi koko sekä se, muodostavatko 5-vuotiaat oman ryhmänsä vai toimivatko he muiden päiväkotiryhmien osana, selviää sen jälkeen, kun tarkka osallistujien määrä on tiedossa.

Kokeiluun osallistuminen on maksutonta

Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa neljä tuntia päivässä. Opetus on perheille maksutonta.

—Lapsella on mahdollisuus osallistua pelkkään esiopetukseen. Jos hän tarvitsee lisäksi varhaiskasvatusta, hän saa sitä samassa ryhmässä ja samassa tilassa kuin esiopetusta. Ryhmää ei siis kesken päivän tarvitse vaihtaa, Leinonen sanoo.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Imatran lisäksi opetusta järjestetään 104 kunnassa ympäri Suomen.

Lisätietoja:
Varhaiskasvatuspäällikkö Minna Leinonen, minna.leinonen@imatra.fi, 020 617 3515

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu