Salibandymaila
Koronapassia kysytään ensi viikosta alkaen myös urheilutiloissa 16 vuotta täyttäneiltä.

Julkisiin tiloihin uusia rajoituksia

Koronapassi käyttöön Imatralla urheilutiloissa.

Aluehallintovirasto (AVI) on tänään perjantaina 10.12. määrännyt uusista rajoituksia koko Etelä-Karjalaan.

Rajoitus on voimassa maanantaista 13.12. alkaen 31.12.2021 asti.

AVI linjaa, että asiakastiloissa on toiminta järjestettävä niin, että asiakkaiden tartunnan riskiä voidaan ehkäistä aiempaa tehokkaammin. Tämä voidaan toteuttaa rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan liittyviä järjestelyjä. Yhtenä vaihtoehtona on ottaa käyttöön koronapassi. Sitä kysytään kaikilta yli 16-vuotiailta.

Määräys kattaa niin kaupungin kuin yksityisten toimijoiden tilat.

Uusi ohje koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun tai alueellisesti ja toiminnallisesti rajattuja ulkotiloja, joita käyttää samanaikaisesti yli 50 henkilöä. Näiksi tiloiksi katsotaan urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettävät tilat, kuten kuntosalit, sisäliikuntatilat, yleiset saunat, sisäleikkipaikat ja kauppakeskusten yleiset tilat.

Koronapassi otetaan käyttöön Imatran kaupungilla seuraavissa tiloissa ensi maanantaina:

 • urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat, kuten koulujen liikuntasalit (ilta- ja viikonloppukäytössä olevat)
 • kuntosaleista urheilutalon tila, (Vuoksenniskalla ei oteta koronapassia käyttöön, kävijämäärää tällä omatoimisalilla rajoitetaan max. 9 henkilöön kerrallaan)
 • uimahalli ja urheilutalo
 • jäähalli
 • Ukonniemi-areena
 • kuorolaulutoimintaan tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • Kulttuuritalo Virta, pois lukien kirjasto ja musiikkiopiston yksilöopetustilat

Koronapassi ja henkilöllisyystodistus

Urheilutalolle ja uimahallille tulevat ohjataan sisään yhdestä ovesta ja koronapassit tarkistetaan ennen kuin asiakas siirtyy porteista alakertaan.

─Uimahallin katsomoon ei oteta ulkopuolisia. Koronapassin ohella on syytä varautua esittämään henkilöllisyystodistus, palvelujohtaja Arja Kujala toteaa.

Jäähallilla koronapassit tarkastetaan ulko-oven läheisyydessä ja Ukonniemi-areenalla koronapassit tarkistetaan harjoituksen järjestävän seuran toimesta.

Kaupungin museoiden osalta koronapassin mahdollisesta käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin.

Ei koske oppilaitoksia

Koronapassia ei voi ottaa käyttöön sellaisissa tiloissa, jotka ovat tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta olennaisia. Koronapassia ei saa edellyttää esimerkiksi apteekeissa, vähittäiskaupoissa, posteissa, huoltoasemilla tai kirjastoissa. Näissä tiloissa toiminta on järjestettävä siten, että lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa.

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote

 

Lisätietoja:

Palvelujohtaja Arja Kujala, p. 020 617 2227, arja.kujala@imatra.fi

Tietoa koronapassissa ja koronatodistuksesta: kanta.fi/koronatodistus

Kaikkia sisätiloissa tapahtuvia yleisötapahtumia koskeva maksimirajoitus on 10  henkilöä ellei koronapassia käytetä.

Harrastustoiminnan järjestämisessä suositellaan, että:

 • Harrastusryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa.
 • Vältetään kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa.
 • Harrastustoimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.
 • Harrastustoiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Harrastustoiminnassa vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia.
 • Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.
 • Kaikkia harrastustoimintaan osallistuvia ohjeistetaan noudattamaan annettuja terveysturvallisuusohjeita.
 • Ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina toiminnan järjestäjä.
 • Muiden kuin harrastajien ja ohjaajien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa minimoidaan.
 • Ulkotiloissakin tapahtuvassa harrastustoiminnassa on suositeltavaa soveltavin osin noudattaa yllä kuvattuja periaatteita.