Biojäteastia.
Biojätteen tarkastusprojektissa ei löytynyt suuria epäkohtia.

Biojätteen valvontaprojektissa ei löytynyt suuria epäkohtia

Syksyn aikana tarkastettiin noin 300 kiinteistön kompostointi.

Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen teki syys-marraskuussa kompostointitarkastuksia biojätteen erilliskeräyksen ulkopuolisille kiinteistöille koko maakunnan alueella.

Projektin tavoitteena oli vähentää kuivajäteastiaan päätyvän biojätteen määrää. Tarkastuskäynneillä annettiin kompostointiin liittyvää neuvontaa sekä puututtiin mahdollisiin epäkohtiin.

—Kiinteistöjen kompostoinnin taso oli hyvä, mutta parannettavaa löytyi esimerkiksi kompostorin käyttötavoissa. Merkittäviä epäkohtia ei kompostoinnin suhteen havaittu lainkaan, mutta joissakin kohteissa oli puutteita muun jätehuollon osalta, ympäristöalan harjoittelija Niko Joronen kertoo.

Projektin aikana käytiin noin 640 kiinteistöllä, joista noin 300:lla päästiin tekemään varsinainen tarkastus. Tarkastusalueet valittiin yhdessä jätehuoltoa valvovan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa muun muassa heille syksyn mittaan tulleiden rottavalitusten perusteella.

Lisätietoja:
Vt. jäteasiainpäällikkö Satu Kokkola, 020 617 4664, satu.kokkola@imatra.fi
Ympäristöalan harjoittelija Niko Joronen, 020 617 4466, niko.joronen@imatra.fi