Kuva
Imatran vesi

Imatran vesi tekee erinomaista työtä

21.10.2021 13:09
Vesihuolto sai paljon kiitosta asiakaspalautekyselyssä. Imatran Veden 1052 asiakasta vastasi kyselytutkimukseen.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vesilaitoksen asiakkaiden kokemuksia veden laadusta, vesilaitoksen toiminnasta ja imagosta sekä löytää kehitysideoita palvelun ja toiminnan kehittämiseksi.

Kyselyyn vastanneiden mielestä vesihuoltoyhtiön palvelu on laadukasta, ystävällistä ja asiantuntevaa ja että tilattu palvelu toteutuu sovitun mukaisesti. Vesilaitoksen imago sai arvosanan 8,1 asteikolla 4-10.

Veden laatu ja sen jakelu sai kiitettävän arvosanan. Vesi- ja viemäriverkoston korjaustyöt koetaan lähinnä positiivisena kehittämisenä. Imatran veden verkkosivuilla oleva häiriökartta sekä tekstiviestipalvelu koetaankin erittäin tarpeellisiksi.

Suurin osa kyselyyn vastanneista valitsisi mieluummin korjaustöiden aiheuttamat muutamien tuntien vesikatkot kuin selkeän hinnankorotuksen, joka aiheutuisi putkiston saneeraustahdin nopeuttamisesta. Tämä kohta kyselyssä sai arvosanan 8,1 asteikolla 4-10.

Kyselyn heikoimman arvosanan 7,6 sai veden hinnoittelun kohtuullisuus ja ymmärrettävyys.

- Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Palaute on hyvin arvokasta meille työntekijöille ja toiminnan kehittämiselle, kuvailee vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen Imatran vedeltä.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kolme sadan euron arvoista veden lahjakorttia. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutti verkkokyselynä Servitium Oy.

Lisätietoja:

vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen, Imatran vesi, p. 020 617 4399, kari.pietarinenatimatra.fi

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia 2021

  • yleisvaikutelma veden laadusta, arvosana 9,1
  • vesihuoltoyhtiön toiminta on luotettavaa ja turvallista, arvosana 9,1
  • vesihuoltoyhtiö toimii ympäristövatuullisesti, arvosana 8,9
  • vesihuoltoyhtiö vastaa asiakastiedusteluihin asiallisesti ja ripeästi, arvosana 8,9
  • jätevesiviemäröinti ei aiheuta ympäristöhaittoja, arvosana 9,1
  • jätevesiviemäröinti on toimivaa ja varmaa, arvosana 9,1
  • vedenjakelu on toimivaa ja varmaa, arvosana 9,3
  • hinnoittelun kohtuullisuus ja ymmärrettävyys, arvosana 7,6

Tässä linkki häiriökarttaan