Harmaa kotikompostori pihan reunalla kesällä.
Kotikompostori kuvituskuva

Biojätteen valvontaprojekti käynnistyy Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen tekee syys-marraskuussa kompostointitarkastuksia biojätteen erilliskeräyksen ulkopuolisille kiinteistöille. Valvontaprojektin tavoitteena on vähentää kuivajäteastiaan päätyvän biojätteen määrään.

Etelä-Karjalan asukkaita on jo vuosien ajan velvoitettu lajittelemaan biojätteet.

Kiinteistöillä muodostuvat biojätteet tulee jätehuoltomääräysten mukaan joko erilliskerätä tai kompostoida kiinteistöllä asianmukaisessa kompostorissa. Lajitteluvelvoitteesta huolimatta biojätettä päätyy kuitenkin edelleen paljon kiinteistöjen kuivajäteastioihin.

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle vuonna 2020 tehdyn lajittelututkimuksen mukaan kuivajätteen seassa olevan biojätteen osuus oli 26,5 paino-%. (kandidaattityö, Savallampi Jasmine, Muovinkeräyksen vaikutus kuivajätteen koostumukseen ja lämpöarvoon)

Tarkastuskäynneillä annetaan kompostointiin liittyvää neuvontaa sekä puututaan mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin. Projekti kohdennetaan koko Etelä-Karjalan alueelle ja tarkemmat valvontakohteet määritetään yhdessä alueen ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa esim. heille tulleiden rottavalitusten pohjalta.

Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen ilmoittaa paikallisissa lehdissä alueellisten tarkastusten käynnistymisestä ja niiden ajankohdista alueittain.

 

Lisätietoja:

vt. jäteasiainpäällikkö Satu Kokkola, p. 020 617 4664, satu.kokkola@imatra.fi

 

Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen