Kaupunginhallitus 2021-2025

Imatran kaupunginhallitus aloitti ensi vuoden talousarvion laadinnan

Valtuusto saa päätettäväkseen uuden hallintosäännön, joka uudistaa johtamismallia.

Imatran kaupungin talousarvion laadinta ensi vuodelle on käynnistynyt. Kaupunginhallitus on perehtynyt ensi vuoden talousnäkymiin maanantaina ja tiistaina.

Hallituksen tavoite on tasapainoinen talousarvio.

­─ Tiedossa on, että kuntien taloutta ravistelevat jatkossa isot muutokset ja niihin pitää jo nyt varautua, kaupunginjohtaja Kai Roslakka muistutti.

Imatran kaupungin talouteen vaikuttavat vahvasti erityisesti sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kasvavat kulut. Kuluvaikutus Imatralle on alustavasti 106,1 miljoonaa euroa vuodessa. Nyt Eksote on esittänyt lisätalousarviotarpeeksi 17,9 miljoonaa euroa, jonka kustannusvaikutus Imatralle tulisi olemaan noin 4,5-5 miljoonaa euroa.

Seuraavan kerran kaupunginhallitus käsittelee talousarviota lokakuun alussa. Budjetin on tarkoitus valmistua marraskuun alussa.

Uusi organisaatiomalli

Kaupunginhallitus valmisteli myös ylimmän johdon uusia virkoja ja hallintosääntöä. Kaupunginjohtajan alaisuuteen perustettiin kaksi uutta virkaa.

Toinen virka on strategia- ja hallintojohtaja, jonka vastuulla on muun muassa päätösvalmistelu ja konsernipalveluiden johtaminen. Strategia- ja hallintojohtaja tulee tarvittaessa toimimaan kaupunginjohtajan sijaisena.

Toinen virka on puolestaan palvelujohtaja, joka vastaa kahden vastuualueen (hyvinvointipalvelut ja kaupunkikehitys) johtamisesta. Hän toimii kaupunginjohtajan toisena varahenkilönä.

─ Virkojen hakuaika tulee olemaan 1.-15.10. Valinta on tarkoitus tehdä kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 22.11., kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka Nokelainen kertoo,

Kaupunki luopuu kahden kaupunginjohtajan mallista, kun kaupunginjohtaja Kai Roslakka jää syyskuun lopussa vuosilomalle ja myöhemmin eläkkeelle.

Uusi organisaatiomalli on tämän tiedotteen liitteenä (organisaatiomalli).

 

Katso kaupunginhallituksen kokousasioista kooste tästä.

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka Nokelainen, p. 040 593 0552, ilkka.nokelainen@imatra.fi

Kaupunginjohtaja Kai Roslakka  p. 020 617 2226, kai.roslakka@imatra.fi

Strategia- ja hallintojohtajan tehtävät

 • Kaupunginjohtajan alaisuudessa johtaa, valvoa ja kehittää kaupungin hallintoa, taloutta, elinkeinopolitiikkaa, yhteistyöverkostoja sekä muuta toimintaa.
 • Kaupunginjohtajan alaisuudessa valvoa ja ohjata kaupunginhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa
 • Vastata kaupungin strategiatyöstä ja strategisesta kehittämisestä
 • Seurata ja ohjata konserniohjeiden mukaisesti kaupungin tytäryhteisöjen sekä niiden kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen toimintaa, joissa kaupunki on mukana
 • Toimia kaupunginjohtajan ensimmäisenä varahenkilönä
 • Toimia palvelujohtajan varahenkilönä.

Palvelujohtajan tehtävät

 • Hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen sekä kaupunkikehitys- ja teknisten palvelujen vastuualueiden johtaminen
 • Hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen sekä kaupunkikehitys- ja teknisten palvelujen vastuualueiden lautakuntatyöskentelyyn ja asioiden valmisteluun osallistuminen
 • Läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksessa
 • Hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen palvelualueiden eri organisaatioiden tiimien yhteistyöelimien ja työllisyyspalveluiden johtaminen
 • Toimia kaupunginjohtajan toisena varahenkilönä strategia- ja hallintojohtajan ollessa estyneenä.