Ihmisiä kadulla juttelemassa
Vuoksenniskan kaavakävely alkoi Näreharjun puoleisesta päädystä.

Vuoksenniskan kaavakävelyllä ideoitiin ahkerasti

Torin kehittäminen, lähijunapysäkki ja katukuvan ehostaminen päällimmäiset aiheet.

Vuoksenniskalla järjestettiin kaavakävely torstaina 10.6. Kävelyn tarkoituksena oli tarjota asukkaille mahdollisuus kertoa toiveitaan alueeseen liittyen Imatran kaupungin kaavoittajien ja kaupunkikuvasta vastaavien viranhaltijoiden kanssa paikan päällä. Keskustelun luonne oli ideoivaa.

Noin kymmenhenkinen ryhmä käveli rauhallisesti jutellen pitkin Vuoksenniskantietä ja Peltolankatua. 

Kaavoittajille asukkaat kertoivat, että liike-elämän painotus on nyt Vuoksenniskalla selvästi alarinteessä eli Peltolankadulla, Torikadulla ja Vuoksenniskantien pohjoispäässä. Panostuksia kaivattaisiin Näreharjun puoleiseen osaan.

Tori kaipaa lisää tilaa

Asukkaiden idealistalla olivat esimerkiksi kaksikerroksiset uudet kiinteistöt, senioriasuntojen rakentaminen Vuoksenniskalle ja lähijunayhteyden saaminen.

Mikäli lähijunayhteys joskus onnistuisi, Vuoksenniskalle tulisi saada pysäkki. Pysäkin paikasta keskuteltiin myös. Toisten mielestä se kuuluisi torin kupeeseen. Asukkaiden toiveita kuunnellut FCG:n projektiarkkitehti Julia Virkkala kysyi voisiko se sijaita myös Peltolankadun varrella, Pajurinteen liittymän luona.

- Samalle paikalle voisi toki ideoida myös kaupunkipuistikkoa tai uudisrakennusta.

Yksi selkeä toive asukkailla on torin kehittäminen. Imatran vilkkain tori kaipaisi kaavakävelyn perusteella lisää tilaa ja pienen esiintymislavan.

Tilaongelmaan ratkaisuksi esitettiin sitä, että Peltolankadun, torin viereiset parkkipaikat siirrettäisiin sinne, missä ennen oli kierrätyslaatikot. Parkkipaikkojen tilaa voisi näin hyödyntää torikäyttöön.

Ohjausta katukuvan ehostamiseen lisää

Myös pienempiä toiveita esitettiin katukuvan piristämiseksi. Toivomuslistalla asukkailla on muun muassa Vuoksenniskantien kiinteistöjen ehostaminen. Kaupungilta toivottiin aktiivisuutta ja ohjausta tässä asiassa. Esimerkiksi kiinteistöjen haalistuneet ja rispaantuneet markiisit eivät miellytä enää asukkaiden silmiä.

Toivomuksena on myös pallovalojen  laittaminen kuntoon Mininmanin edessä. Hienot valot kaipaavat lähinnä lamppujen vaihtoa. 

Kaikki kaavakävelyllä olleet asukkaat tuntuivat viihtyvän Vuoksenniskalla. Joukosta kuului tiivistelmä omasta alueesta:

- Niska on kuin kaupunki kaupungin sisällä.

Vuoksenniskan kaavakävelyttä esitettyjä toiveita ja ideoita

  • Panostuksia kaivattaisiin Näreharjun puoleiseen osaan.
  • Kaksikerroksiset uudet kiinteistöt, erityisesti senioriasuntojen rakentaminen Vuoksenniskalle
  • Lähijunayhteyden saaminen. Vuoksenniskalle tulisi saada pysäkki.
  • Tori kaipaisi lisää tilaa ja pienen esiintymislavan. 
  • Vuoksenniskantien kiinteistöjen ehostaminen.
  • Pallovalojen  laittaminen kuntoon Mininmanin edessä.