Järvimaisema auringonlaskun aikaan.
Saimaa.

Lempukassa ja Hosseinlahdella tehdään luonto- ja rakennettavuusselvityksiä

Selvitykset toimivat asemakaavoituksen pohjatietona. Kaavan työstäminen aloitetaan sen jälkeen, kun selvitysten tulokset ovat valmiit ja kaikki asianosaiset ovat päässeet tutustumaan tuloksiin.

Lempukassa ja Hosseinlahdella on aloitettu tällä viikolla luonto- ja rakennettavuusselvitykset. Myöhemmin kesällä alueella tehdään myös maisemaselvitys sekä arkeologinen selvitys.

Selvitykset liittyvät Lempukan ja Hosseinlahden asemakaavoittamiseen. Maisemaselvitykseen sisältyvät lmyös Malonsaari, Mikonsaari ja Haapasaari, joissa tuloksia hyödynnetään saarten virkistyskäytön suunnittelussa.

Luontoselvityksissä tutkitaan alueen kasvillisuus, vesikasvillisuus, linnusto ja lepakot. Liito-oravien kartoitus on käynnistynyt jo aikaisemmin.

–Tarkoituksena on tuoda esiin kaikki asiat, jotka on huomioitava asemakaavan suunnittelussa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaavan tulee perustua riittäviin selvityksiin, jotta kaavan vaikutuksia luontoon, maisemaan, kulttuuriperintöön ja virkistyskäyttöön voidaan arvioida, Imatran kaupungin kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula kertoo.

Rakennettavuusselvityksellä tutkitaan maaperän laatua, jotta alueelle mahdollisesti rakennettava katuverkko ja muut infrarakenteet voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti.

Tuloksia voi tarkastella kaupungin verkkosivuilta

Kaupunginhallitus on tehnyt Lempukan ja Hosseinlahden asemakaavoituksesta päätöksen kokouksessaan 14.12.2020 (§ 315). Alueen asemakaavoitus aloitetaan kuitenkin vasta sen jälkeen, kun kaikki selvitykset on laadittu ja kaupunkilaisia on tiedotettu selvitysten tuloksista.

Selvitysten tulokset tulevat nähtäväksi ja kommentoitavaksi kaavoituksen nettisivuille osoitteeseen imatra.fi/kaavoitus.

–Siten kaikki osalliset pääsevät tutustumaan niihin ennen asemakaavan laatimisen aloittamista, Maunula toteaa.

 

Lisätietoja:

9.6.–11.6.: Kaavoitusinsinööri Timo Könönen, timo.kononen@imatra.fi, 020 617 4425

14.6. alkaen: Kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula, kaija.maunula@imatra.fi, 020 617 4460