Ari Lindeman

Ari Lindeman aloittamassa kaupungin palveluksessa syyskuussa

Kaupunginjohtajan viransijaisuuden hän vastaanottaa kuukauden perehdytyksen jälkeen.

Maanantain kaupunginhallituksessa käsitellään uuden kaupunginjohtajan johtajasopimusta. Neuvotteluissa on sovittu, että uusi kaupunginjohtaja Ari Lindeman on aloittamassa kaupungin palveluksessa 1.9.2021 perehtymisjaksolla.

Hän ottaa kaupunginjohtajan viransijaisuuden (vs.) vastaan 29.9. alkaen, jolloin nykyinen kaupunginjohtaja Kai Roslakka jää vuosilomille.

Kaupunginjohtajan vakituisessa virassa Lindeman aloittaisi 1.3.2022, mikäli valintaa koskeva kaupunginvaltuuston päätös on saanut lainvoiman. Päätöksestä on jätetty valituksia hallinto-oikeuteen. Mikäli asian käsittely siellä on edelleen kesken, Lindeman jatkaa kaupungin johdossa virkaa tekevänä (vt.) maaliskuun alusta alkaen siihen asti kunnes asia ratkeaa.

Mikäli virkanimitystä koskeva päätös ei saavuta lainvoimaa, Lindemanin virkasuhde päättyy.

─ Neuvottelut etenivät sujuvasti hyvässä yhteisymmärryksessä. Sopimuksen isot pääperiaatteet oli päätetty jo valtuuston kaupunginjohtajan valintapykälässä, jolloin Lindemanin ja kaupunginhallituksen puheenjohtajien välisissä neuvotteluissa ei ollut monia sovittavia yksityiskohtia, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen kertoo.

Kaupunginjohtajan sopimus on suunniteltu nykyisten johtajasopimusten ehdoilla, joissa on sovittu 12 kuukauden erokorvauksesta.

Paluu yhden johtajan malliin

Kaupunki tulee siirtymään loppuvuoden 2021 aikana yhden kaupunginjohtajan johtamisjärjestelmään.  Tuolloin apulaiskaupunginjohtajan virasta luovutaan ja kaupunginjohtajan alaisuuteen perustetaan erikseen kaksi muuta kaupungin ylimpään viranhaltijajohtoon kuuluvaa virkaa. Kaupunginhallituksen puheenjohtajat käyvät johtajasopimuksen mukaiset neuvottelut apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heinon kanssa hänen jatkostaan.

Uuteen johtamisjärjestelmään siirtymisen edellyttää, että hallintosäännön ja uusien virkojen valmistelu aloitetaan heti valtuustokauden vaihduttua elokuussa. Tavoitteena on, että siirtyminen uuteen johtamisjärjestelmään toteutuu 1.11.2021 alkaen.

 

Kaupunginhallituksen esityslista 7.6.

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen, p. 040 5483790, anna.helminen@imatra.fi

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Ilkka Nokelainen, p. 040 5930552, ilkka.nokelainen@imatra.fi