Kaksi miestä lehdettömän sekametsän keskellä, polulla.
Projektityöntekijät Ahti Teittinen (oikealla) ja Manne Pöllänen aloittivat hankkeen maastotyöt huhtikuun alussa.

Saimaan rantojen monikäyttöreitistöjä parannellaan ja merkitään kartoille

Rantoja myötäileviä reittejä pyöräilyyn, kävelyyn ja polkujuoksuun kehitetään. Reitit säilyvät katkeamattomina rantojen tuntumassa riippumatta siitä toteutuuko alueille rantatontteja vai ei.

Ukonniemen monikäyttöreitistö-hankkeessa toteutetaan aiemmin suunniteltuja ja pääosin jo käytössä olevia reittejä Niskalammelta Lammassaareen ulottuvalla Saimaan ranta-alueella. Hanke turvaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja estää hallitsemattoman polkuverkoston syntymisen.

– Parannamme maastossa olevia reittejä, teemme tarpeen vaatiessa raivauksia, polkujen tasausta ja pienimuotoisia rakennustöitä. Tärkeä osa työtä on suunnitella reitit yhdessä maastossa maastopyöräharrastajien kanssa, viitoittaa ne ja kuvata reitit kartalle, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tiia Aromaa.

Valitut reitit päätyvät ulkoilijoiden käyttämään Outdoor Active -karttapalveluun, jossa on Imatralta yhä enemmän kävely- ja pyöräilyreittejä.

Hankkeen suunnittelutoimet ulottuvat myös Malonsaareen, Mikonsaareen ja Haapasaareen, joihin suunnitellaan siltoja tai muita vesistöylitysratkaisuja.

– Pyrimme saamaan hankkeessa ainakin luonnostasoiset suunnitelmat silloista. Toteutukseen vaaditaan sitten tarkat suunnitelmat, kaupunginpuutarhuri Erika Luhtanen selvittää.

Imatran kaupungin kaavoitusarkkitehdin Kaija Maunulan mukaan Lempukka-Hosseinlahdelle parhaillaan laadittava maisemaselvitys tulee käsittämään myös Malonsaaren, Mikonsaaren ja Haapasaaren. Selvitystä tullaan käyttämään sekä mantereen puoleisen rakentamisen maisemavaikutusten arvioimiseen että saarten virkistyskäytön, käytännössä saaria yhdistävien siltojen, sopeuttamisessa maisemaan.

– Virkistykseen jää runsaasti alueita ja niihin panostetaan rantatonttien suunnittelusta huolimatta, Maunula vakuuttaa.

Ukonniemen monikäyttöreitistö-hankkeen rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Rahoittajina toimivat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Imatran kaupunki.

Lisätietoja: 

Projektipäällikkö Tiia Aromaa, tiia.aromaa@imatra.fi, p. 040 526 0846

Kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula, kaija.maunula@imatra.fi, p. 020 617 4460

Kaupunginpuutarhuri Erika Luhtanen, erika.luhtanen@imatra.fi, p. 020 617 4704

Ukonniemen monikäyttöreitistö-hanke

Työvaiheet

  • lähtötilanteen kartoitus olemassa olevien karttojen ja maastokäyntien avulla 
  • reittien suunnittelu lähtötietojen perusteella 
  • reittien opastustarpeen suunnittelu 
  • talvi-ja kesäkunnossapidon suunnittelu 
  • reitin toteutus maastoon, merkitseminen, raivaustyöt, rakennustyöt ja opasteiden merkitseminen 
  • valmistuneista reiteistä tiedottaminen
  • Toteutettavat reitit: Lammassaari, Ukonniemi, Mustalampi, Karhukallio
  • Suunniteltavat reitit: Malonsaari, Mikonsaari, Haapasaari siltoineen

Toteutusaika on 01.01.2021 - 31.12.2021

Kustannukset

Imatran kaupungin osuus 37 721 euroa

EU:n ja valtion rahoitus 88 016 euroa

Kokonaisbudjetti: 125 737 euroa