Koronavirus eli COVID-19
Koronavirus eli COVID-19

Tilannekuvaryhmän arvion mukaan lähiopetukseen palataan ensi viikolla

Koronatilanne ei salli muista suosituksista luopumista

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä totesi 6.4.2021 kokouksessa: Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella leviämisvaiheessa. 

Tilannekuvaryhmä katsoo, että tämän päiväisten arvioiden mukaan lähiopetukseen palaaminen yläkoulujen ja toisen asteen osalta olisi mahdollista 12.4.2021 alkaen. Lähiopetuksen tarve on kuntien puheenvuorojen perusteella ilmeinen ja tartuntatautitilanne alkaa nykyarvioiden mukaan sallia lähiopetukseen palaamisen. Nykylainsäädäntö mahdollistaa etäopetuksen vain niin kauan, kuin se on alueellisen koronatilanteen vuoksi välttämätöntä.

– Koronaepidemian tilanne Etelä-Karjalassa on edelleen veitsen terällä ja kaikkien pitäisi muistaa suojaustoimet, jotta tilanne ei tästä taas pahene. Lapset ja nuoret ovat tärkeitä varmasti kaikille meille, ja lähiopetus on tärkeää heidän hyvinvoinnilleen, siksi päätös lähiopetukseen palaamisesta on tänään tehty. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti, joten sitä tullaan jatkossakin tarkkailemaan viikoittain ja mikäli tilanne pahenee, jopa päivittäin, jotta koulunkäynti toteutuu turvallisena. Jos tilanne huononee uudelleen myös lähiopetusta joudutaan arvioimaan uudelleen, kertoo tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula.

On tärkeää, että opetuspalveluita järjestävä taho huolehtii muista terveysturvallisuuteen kuuluvista toimenpiteistä. Kouluja on velvoitettu huolehtimaan muun muassa turvavälien toteutumisesta ja käsihygieniasta.

– Lähiopetukseen tullaan palaamaan sekä toisen asteen että yläkoulujen osalta, koska tilanne katsotaan nyt riittävän turvalliseksi. Tässä kohtaa tilannekuvaryhmä arvioi lähiopetukseen paluun hyödyt suuremmiksi kuin mahdolliset haitat. Muita suosituksia tulee noudattaa nyt erityisen huolellisesti ja rajata koulun ulkopuoliset kontaktit minimiin, muistuttaa Karhula.

Kouluissa tulee pystyä huolehtimaan muista koronaviruksen leviämistä hidastavista toimenpiteistä ja opetuksen järjestäjien on hyvä pohtia erilaisia käytettävissä mahdollisuuksia koronaviruksen leviämisen torjuntaan.
– Koulujen vastuulla on huolehtia, että oppilaat ja opiskelijat kouluissa voivat turvallisesti opiskella. Eksoten mielestä kouluun palaaminen alkaa näyttää nyt mahdolliselta, täydentää Karhula.

Tilannekuvaryhmässä keskusteltiin myös erilaisista hybridimalleista, joilla toisen asteen opetusta voitaisiin vielä turvallisemmin lähiopetuksessa järjestää. Opetuksen järjestämisen malli on toisella asteella kuntien itse päätettävissä, mutta erityisesti Lappeenrannan lukioihin suositetaan koronatilanteen vuoksi vuoroviikkomallia. Yläkoulujen osalta päätös vaatii tuekseen myös aluehallintoviraston tai kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen (Etelä-Karjalassa Eksoten hallituksen) päätöksen koulun tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan.

Alueellisen tilannekuvaryhmän opetustoimelle suuntaamaa suositusta vuosiluokkien 1–6 lisätoimenpiteistä jatkettiin 30.4.2021 saakka.

 Katso voimassa olevat suositukset täältä.

 

Lisätietoja medialle:

Tuula Karhula, tilannekuvaryhmän puheenjohtaja, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja, Eksote, p. 040 194 4936, tuula.karhula@eksote.fi

Kristiina Kapulainen, tilannekuvaryhmän sihteeri, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, Eksote, p. 040 651 1791, kristiina.kapulainen@eksote.fi

Voimassa olevat Aluehallintoviraston (AVI) tartuntatautilakia koskevat päätökset

  • 1.4.–30.4. Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaiset rajoituspäätökset koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä: kuuden (6) hengen kokoontumisrajoitus, joka tarkoittaa kaikkia sisä- ja ulkotapahtumia.
  • 1.4.–30.4. Tartuntatautilain 58 d §.
  • 1.4.–14.4. Tartuntatautilain 58 g §. Päätöstä pyydetään jatkettavaksi yhden viikon ajaksi 15.4.–22.4.
  • 1.4.–11.4. Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukainen päätös koskien yläkoulujen etäopetusta.
  • 1.4.–30.4. Tartuntatautilain 15 §:n ja 16 §:n mukaiset ryhmäterveystarkastuksia koskevat päätökset.

Alueellinen tilannekuvaryhmä on asettanut 25.2. alkaen voimaan kuuden (6) hengen yksityishenkilöitä koskevan kokoontumisrajoituksen ja todennut, että myös toimielinten on nyt siirryttävä pelkästään etäkokouksiin. Kaikkia kokoontumisia ja lähikontakteja kodin ulkopuolella on syytä välttää aina, kun se on mahdollista. Päätös on voimassa myös ajalla 1.4.–30.4.2021.

Tartuntatautilain määräaikaisesti voimassa olevia 58 d ja 58 g pykäliä on muutettu 31.3.2021 ja jatkossa sääntely koskee myös tiloja, joita tavanomaisesti käyttäisi alle 10 (sisätilat) tai alle 50 (ulkotilat) henkilöä. Kyselyä on herättänyt 58 g §:n maininta lakisääteisen lääkinnällisen kuntoutuksen turvaamisesta. Lakisääteiset lääkinnälliset kuntoutuspalvelut on määritelty osoitteessa: https://stm.fi/laakinnallinen-kuntoutus