Keväinen katunäkymä.
Hiekoitushiekkaa kaduilla

Katupölykausi on alkanut

Jokakeväinen katupölykausi on jälleen alkanut Etelä-Karjalan alueella.

Jokakeväinen katupölykausi on alkanut Etelä-Karjalan alueella ja koko eteläisessä Suomessa.

-Lumien sulaessa ja teiden pintojen kuivettua liukkaudenestoon levitetty hiekka ja renkaiden jauhama asfaltti- ja kiviaines nousee liikenteen vaikutuksesta nyt ilmaan kuivalta tienpinnalta, kertoo ympäristönsuojelusuunnittelija Riikka Litmanen Imatran seudun ympäristötoimesta.

Hiukkaspitoisuudet ovat kasvaneet ilmassa ja ilmanlaatu saattaa heiketä erityisesti vilkkaasti liikennöityjen katujen varsilla sekä keskusta-alueilla. Lumien sulamisvedet ja vesisateet saattavat hetkittäin alentaa hiukkaspitoisuuksia ja parantaa ilmanlaatua. Kevätpölykausi kestää kevään etenemisestä riippuen yleensä maaliskuun puolelta huhtikuun lopulle.

Katujen puhdistustöiden alkaminen riippuu paljolti yöpakkasista ja sääolosuhteista. Hiekoitushiekan puhdistustyöt on pyritty aloittamaan heti, kun sääolot sen sallivat.

Katupöly saattaa aiheuttaa oireita herkille väestöryhmille, kuten allergikoille, astmaatikoille ja sydänsairaille. Oireita voivat olla mm. nenän tukkoisuus, yskä, hengen ahdistus ja kurkun karheus.

Ajankohtaista ilmanlaatutietoa hiukkasista ja muista mitatuista ilman epäpuhtauksista löytyy Ilmatieteen laitoksen ylläpitämiltä ilmanlaatusivuilta Ilmanlaatu - Ilmatieteen laitos sekä paikallista tietoa mitatuista pitoisuuksista Etelä-Karjalan omalta ilmanlaatusivustolta ekilmanlaatu.net