tietokoneen näppäimistö ja @-merkki
Uusi palautekanava liittyy tartuntatautilinjausten tiukennukseen maakunnassa.

Asiakastiloihin liittyvistä puutteista voi ilmoittaa

Palautekanavaan voi ilmoittaa havainnoista koskien tartuntatautilain pykälien rikkomuksia.

Imatran seudun ympäristötoimi on avannut kuntalaisille yhteydenottokanavan koronatilanteeseen liittyvien palautteiden antamista varten. Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntalaiset voivat siis ilmoittaa asiakastiloihin liittyvistä puutteista ympäristötoimeen sähköpostilla osoitteella koronapalaute@imatra.fi

Uuden kanavan käyttöönotto on osa tartuntatautilain pykälän 58g käyttöönottoa maakunnassa.

Tartuntatautilain muutoksen myötä ympäristötoimi tekee myös tarkastuksia ja valvontaa valvontakohteissaan suunnitelmallisen valvonnan käyntien yhteydessä. Tarkastuksia voidaan tehdä myös aluehallintoviraston sekä liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pyynnöstä.

Tarkastuksien yhteydessä valvotaan asiakastilojen hygieniajärjestelyitä ja turvaväleihin liittyviä ohjeistuksia.

Toiminnanharjoittajat saavat koronatilanteeseen liittyvää ajantasaista tietoa aluehallintoviraston UKK-sivustolta ja koronainfosta. Aluehallintovirasto myös vastaa valvonnasta ravintoloiden osalta.

Asiakastilojen hygieniajärjestelyt ja turvavälit:

  • Kaikissa asiakastiloissa tulee olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä.
  • Tiloissa tulee olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset.
  • Tiloissa tulee sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi turvavälit huomioiden.
  • Asiakastiloissa tulee tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta.

 

Lisätietoja:

terveysvalvonnan johtaja Jorma Korttinen  p. 020 6174331, jorma.korttinen@imatra.fi