Nainen istuu tietokoneen äärellä.
Eettinen ilmoituskanava helpottaa epäkohtien esiintuomista työpaikoilla.

Imatran kaupunki ottaa käyttöön uuden eettisen ilmoituskanavan

Uuden kanavan kautta työntekijät voivat ilmoittaa anonyymisti kohtaamistaan väärinkäytöksistä ja epäasiallisesta käytöksestä.

Imatran kaupunki ottaa huhtikuun alussa käyttöön uuden eettisen ilmoituskanavan. Kanavan tarkoitus on tuoda esiin epäkohtia sekä taata kaikille ilmoituksille tasapuolinen ja yhdenmukainen käsittely.

Ilmoituskanavan kautta kaupungin tai tytäryhtiön työntekijä voi jättää havaintonsa tai huolenaiheensa toiminnasta, joka on Imatran kaupunkikonsernin eettisten periaatteiden tai lakien vastaista. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi havaitsemistaan taloudellisista väärinkäytöksistä, tiedon ja omaisuuden väärinkäytöksistä tai epäasiallisesta käytöksestä.

–Uusi ilmoituskanava takaa sen, että jokainen ilmoitus käsitellään samalla tavalla ja yhdenmukaisesti, tarkastuspäällikkö Arja Kekki kertoo.

Uusi ilmoituskanava helpottaa epäkohtien esiintuomista. Anonyymia ilmoituskanavaa edellyttää myös EU:n direktiivi (2019/1937). Se edellyttää, että sellaisten toimialojen, joilla on yhteiskunnallista merkitystä, on otettava käyttöön anonyymi ilmoituskanava vuoden 2021 loppuun mennessä. Direktiivi koskee muun muassa julkishallintoa (valtiota sekä yli 10 000 asukkaan kuntia) sekä organisaatioita, joissa on yli 50 työntekijää tai joiden toimialana ovat rahoituspalvelut.

Eettinen ilmoituskanava on hyväksyttävänä ensi maanantaina kaupunginhallituksessa.

 

Lisätietoja:

Tarkastuspäällikkö Arja Kekki, arja.kekki@imatra,fi, 020 617 2331

Imatran kaupungin eettiset periaatteet: https://www.imatra.fi/uutinen/2019-11-13_imatra-kirkasti-eettiset-periaatteensa