Kukkakimppu
Etelä-Karjalan ympäristöterveydenhuoltoa muistettiin kukkasilla tänään.

Etelä-Karjalan ympäristöterveydenhuolto on vuoden laadukkain

Etelä-Karjalan ympäristöterveydenhuolto, johon kuuluvat Lappeenrannan seudun ja Imatran seudun ympäristötoimet, on saanut Vuoden valvontayksikö 2020 -tittelin.

Etelä-Karjala vei voiton kisassa, jossa olivat mukana kaikki valtakunnallista laatujärjestelmää käyttävät kunnalliset ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt.

Asiantuntijaverkosto EnviroVet, joka on kehittänyt ympäristöterveyden valtakunnallinen laadunhallintajärjestelmän LaatuNetin, listaa arvioperusteiksi muun muassa: “Vuoden valvontayksikkö on asiantunteva ja laadukas organisaatio, joka järjestelmällisesti arvioi omaa toimintaansa ja pyrkii jatkuvasti parantamaan sitä. Laadunhallinta on suunnitelmallista ja tavoitteisiin on päästy hyvin.” 

– Tämä näkyy Etelä-Karjalan toiminnassa monin tavoin ja eniten tästä hyötyvät valvonnan asiakkaat eli kuntalaiset ja yritykset, Outi Lepistö EnviroVetistä kertoo tiedotteessaan. 

Saatu huomionosoitus on otettu Lappeenrannan ja Imatran seudun ympäristötoimissa iloisena vastaan ja se koetaan kannustimena jatkaa työtä ja sen kehittämistä. 

– Lappeenrannan ja Imatran seudun ympäristötoimien ympäristöterveydenhuollon yksiköt ovat tehneet laadunhallinnassa hyvää yhteistyötä jo pitkään, toteavat terveysvalvonnan johtajat Päivi Roine Lappeenrannasta ja Jorma Korttinen Imatralta. 

– Koko henkilöstö on sitoutunut laadunhallintaan ja kaikki ovat aktiivisesti toimineet laadun parantamiseksi. Toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakkaan saaman palvelun laatu koetaan yksiköissä tärkeäksi, Korttinen jatkaa. 

Valintaperusteissa kerrotaan lisäksi, että Etelä-Karjala on osallistunut aktiivisesti laatujärjestelmään kuuluviin koulutuksiin ja interkalibrointeihin ja käynyt tulokset kootusti läpi omassa organisaatiossa. Tämä mahdollistaa oman toiminnan vertailun valtakunnalliseen tasoon.

Eteläkarjalaiset itse ovat ottaneet laatujärjestelmän mielellään käyttöön. 

– Laatunet-järjestelmän käyttöönotto on ollut merkittävä sysäys yksiköiden laadunhallinnan kehittämisessä, sanoo Päivi Roine Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta.

Lisätiedot:
Vuoden Valvontayksikkö -raadin jäsen Outi Lepistö p 045 8957705, outi.lepisto@envirovet.fi, EnviroVet Oy
Terveysvalvonnan johtaja vt. Jorma Korttinen p. 020 617 4331 Imatran seudun ympäristötoimi
Ympäristöinsinööri Katariina Hallikainen, p. 020 617 4391 Imatran seudun ympäristötoimi (laatuvastaava)
Terveysvalvonnan johtaja Päivi Roine, p. 040 540 6505 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Hygieenikkoeläinlääkäri Virpi Laamanen, p. 040 7620 510, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi (laatuvastaava)