Ihmiselle annetaan rokotus käsivarteen.
Väestöstä ensimmäisenä rokotetaan yli 80-vuotiaat.

Eksote tiedottaa: Koronarokotukset saatu käyntiin Etelä-Karjalassa

Eksote pääsee rokottamaan iäkkäitä hoivan asukkaita jo ensi viikon aikana.

Joulukuun lopun jälkeen rokotteita on saatu viikoittain lisää maakuntaan ja ne pistetään tarkan järjestyksen mukaisesti ajanvarauksella.

– Jokainen rokotettava saa kaksi annosta rokotetta ja alussa oli epävarmaa millä tahdilla rokotevalmistaja saa rokotteita toimitettua. Nyt toimituksiin on löytynyt hieman varmuutta ja seuraavan parin viikon aikana pystymme rokottamaan noin tuhat henkilöä per viikko, kun tehosteannosta ei tarvitse ottaa syrjään odottamaan, toteaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula.

Näiden kahden viikon jälkeen rokotteita tarvitaan saapuvista eristä jatkossa sekä uusien henkilöiden rokottamiseen, että aiemmin rokotettujen tehosteannoksiin. Systeemi vaatii toimiakseen tarkkaa harkintaa ja perusteltuja päätöksiä.

– Valtioneuvoston asetus määrittää tarkasti sen, ketä milloinkin rokotamme. Ensimmäisenä Eksotessa rokotettiin teho-osaston työntekijöitä. Nyt rokotusvuorossa ovat myös koronapotilaita tai sellaisiksi vahvasti epäiltyjä hoitavat, heitä tutkivat tai heidän huolenpitoonsa liittyvät työntekijät, ensihoidossa ja päivystyksessä työskentelevät henkilöt, infektiovastaanottojen henkilökunta, koronanäytteenottojen henkilökunta sekä koronavirusdiagnostiikkaa tekevä laboratoriohenkilökunta, kertoo Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen.

Rokotusjärjestys tarkkaan annettu

THL on antanut asetukseen liittyen myös lisäohjeita. Kyseisiin ryhmiin kuuluvat (asetuksen mukaan rokotukseen oikeutettuja olevat henkilöt) ovat niitä, jotka työssään altistuvat mahdolliselle koronatartunnalle tai ovat kriittisessä asemassa vakavasti sairastuneiden hoidon turvaamiseksi.

Eksote pääsee rokottamaan iäkkäitä hoivan asukkaita jo ensi viikon aikana.
– Eksotessa siirrytään asetuksen mukaisesti seuraavaksi rokottamaan iäkkäiden henkilöiden sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan henkilökuntaa ja asukkaita, jatkaa Suomalainen.

– Rokottamiseen liittyy monia tekijöitä, jotka on otettava huomioon. Esimerkiksi nyt jaettavan BioNTechin ja Pfizerin rokotteen käsittely on aiemmista rokotteista poikkeavaa. Tämä huomioidaan rokotusten suunnittelussa ja muun muassa siinä, missä rokotuksia annetaan, sanoo Suomalainen.

Kun hoivan henkilökunta ja asukkaat saadaan rokotettua, tulevat vuoroon rajatusti muut kriittiset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön kuuluvat, kuten esimerkiksi elinsiirtoyksikköjen henkilökunta.
– Meillä on tämän ryhmän määrittely parhaillaan käynnissä. Noudatamme tarkkaa harkintaa, jotta rokotteet kohdistuvat varmasti järkevästi ja annettujen asetusten sekä niitä tarkentavien ohjeiden mukaisesti, selvittää Karhula.

Väestön rokotukset alkavat iäkkäistä

Kun päästään rokottamaan laajemmin väestöä, saavat rokotteet ensimmäisenä yli 80-vuotiaat alueen asukkaat ja heidän omaishoitajansa. Eksoten alueella rokotetaan samanaikaisesti myös kotihoidon asukkaat ja työntekijät. Iäkkäiden ja riskiryhmäläisten rokotukset etenevät seuraavasti:

1)  ≥80-vuotiaat                                       

2) 75–79-vuotiaat

3) 70–74-vuotiaat

4) <70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus

5) <70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus

Kun riskiryhmäläiset on saatu rokotettua, pääsevät rokotuksiin halutessaan yli 50-vuotiaat ja viimeisimpinä kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat kansalaiset.

Rokotuksiin vapaaehtoisesti ja ajanvarauksella

Koronarokotukset perustuvat vapaaehtoisuuteen. Kansalaisilta toivotaan mahdollisimman myönteistä suhtautumista rokotuksiin, vaikka rokotus saattaakin herättää epäröintiä. Rokotteista pyritään jakamaan mahdollisimman paljon tietoa niin Eksoten kuin valtakunnallisesti THL:n, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean kautta. Rokotukset perustuvat laumasuojaan ja mitä useampi rokotuksen ottaa, sitä tehokkaampaa rokottaminen on.

– Koronapandemia on koskettanut meistä jokaista eri tavoin. Ihmiset ovat koronapandemian aikana kokeneet niin taloudellisia kuin henkisiä vaikeuksia, tehneet uhrauksia ja kärsineet esimerkiksi yksinäisyydestä. Jaamme kaikki tämän saman kriisin ja nyt rokotusten avulla meillä on mahdollisuus pyrkiä kohti normaalimpaa arkea. Rokotuksiin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta toivottavaa, kannustaa Karhula.

Väestön rokotukset tullaan hoitamaan ajanvarauksella.
– Henkilöstön rokotukset on hoidettu niin ikään ajanvarauksella ja ajanvarauskirjat on buukattu aina täyteen aikoja, peruutuspaikat täytetään nopeasti, eikä tyhjiä aikoja jätetä, vahvistaa Karhula.

Toistaiseksi rokotuksia on annettu vain Lappeenrannassa, mutta jatkossa niitä tullaan antamaan myös Imatralla ja pienemmissä kunnissa. Osa myyntiluvan saaneista tai sitä odottavista rokotteista kestää paremmin säilytystä ja kuljetusta ja sitä mukaa, kun näitä tulee saataville, on myös rokotussuunnitelmaa mahdollista muuttaa.

– Olemme varautuneet erilaisiin skenaarioihin, koronan kanssa on totuttu varasuunnitelmien varasuunnitelmiin ja niitä on tehty nytkin alati muuttuvan tilanteen varalle, kertoo Karhula.

– Toistaiseksi esimerkiksi näyttää, että nyt myyntiluvan saaneet kaksi eri rokotetta purevat molemmat myös muuntuneisiin virusvariantteihin. Tilannetta seurataan kuitenkin tarkasti ja reagoimme aina tarpeen mukaan. Päätöksiä tehdään niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti ryhmissä, joihin kuuluu laajasti asiantuntijoita. Tietotaitoa käyttäen pyrimme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen ja tavoitteenamme on edetä rokotuksissa sitä mukaa, kuin rokotteita Etelä-Karjalaan saadaan. Meillä ei ole mitään syytä viivytellä, ynnää Suomalainen.

Eksote tiedottaa rokotuksissa etenemisestä, ajanvarauksesta sekä rokotuksiin liittyvistä asioista aina tarpeen mukaan.


Rokotusannosten saapumista Suomeen seuraa ja koordinoi THL:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean koronasivu: https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/ajankohtaista/koronavirus-covid-19-

 

Lisätietoja:

Tuula Karhula, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja, p. 040 194 4936, tuula.karhula@eksote.fi