Kuva
opiskelijat seisovat mattolaiturilla, taustalla joki
Patricia ja Bayzid Vuoksen rannalla

Selvitys: Kielimuuri vaikeuttaa kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Etelä-Karjalassa

Tiedote
16.12.2020 15:00
Ulkomaalaisten opiskelijoiden ja työntekijöiden työllistäminen houkuttelisi maakunnan yrityksiä.

Enemmistö Etelä-Karjalan yrityksistä olisi valmis työllistämään kansainvälisiä opiskelijoita ja osaajia. Yritysten mukaan suurin este ulkomaalaisten työntekijöiden hyödyntämiseen on kuitenkin puuttuva tai vaillinainen suomenkielen taito.

Tiedot selviävät LUT-yliopistossa opiskelevan Patricia Virsingerin selvityksestä. Virsinger teki selvityksensä  seutukaupunkiverkoston Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa –hankkeessa osana Imatran kaupungin osatoteutusta.

Toinen suuri este kansainvälisten työntekijöiden palkkaamiselle on yritysten rakenteissa. Ne ovat usein sellaiset, etteivät ne tue kansainvälisten työntekijöiden palkkaamista.

–Tärkeä huomio on myös se, että paikalliset yritykset eivät riittävän hyvin tunne mahdollisuuksia: viidennes vastanneista yritysten edustajista ei ollut tietoinen kansainvälisten osaajien läsnäolosta ja heidän tarjoamistaan mahdollisuuksista, Visinger kertoo.

Uraohjaukseen pitäisi panostaa

LUT-yliopistossa opiskeleva Bayzid Islam selvitti puolestaan, millä keinoin LUTin kansainväliset yhteistyöyliopistot ovat sitouttaneet omia ulkomaalaisia opiskelijoitaan alueidensa yrityksiin. Lisäksi selvityksessä pohditaan, mitä toimintatapoja Etelä-Karjalassa kannattaisi ottaa kyttöön.

Suurimmaksi esteeksi ulkomaalaisten opiskelijoiden integroitumisen osoittautui kielimuuri.

–Opintojen alussa jaettu tieto seudun työmarkkinoista sekä työelämässä tarvittavista taidoista näyttäisi auttavan työllistymistä Islam sanoo.

Kansainvälisten opiskelijoiden perehdyttämisen parantamiseksi hän ehdottaa seuraavia keinoja:

  • Uraohjaukseen panostaminen erityisesti opintojen alussa (työmarkkinat, kieliopinnot sekä seudun/maakunnan erityispiirteet ja –vaatimukset)
  • Kieliopintomahdollisuuksien tarjoaminen myös iltaisin, viikonloppuisin sekä kesäloma-aikaan
  • Ylipisto, kunnat ja alueen yritykset kiinteämmin mukaan kansainvälisten opiskelijoiden sitouttamiseen.

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa (SeutuAIKO) –hanke on osa Seutukaupunkien osaavan työvoiman verkostohankkeiden kokonaisuutta. Imatran kaupunki on mukana osatoteuttajana. Hanke on käynnissä 1.4.2019–31.8.2021. Imatralla toteutus alkoi 1.6.2019. Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto.

 

Lisätietoja:

Patricia Virsinger, patricia.virsingeratstudent.lut.fi (patricia[dot]virsinger[at]student[dot]lut[dot]fi)

Bayzid Islam, Bayzid.Islamatstudent.lut.fi (Bayzid[dot]Islam[at]student[dot]lut[dot]fi)