Vanhoja lautoja.
Rakennusmateriaalejakin voi kierrrättää.

Kiertotaloutta ja kierrätystä halutaan lisätä kylissä ja kunnissa

​​​​​​​Etelä-Karjalan maaseudulta etsitään rakentajaa tai nikkaria, joka tekee rakennuksen, jonka rakentamisessa on tietoisesti käytetty kierrätysmateriaalia. Rakennus voi olla pieni tai iso. Toivon mukaan siitä voisi luoda uuden tuotteen. Etsintä jatkuu helmikuun 2021 loppuun.

Haluatko kuluttaa kestävästi ja kierrättää mahdollisimman tehokkaasti?

Haluatko ideoida kierrätysmateriaalista uusia tuotteita?

Suurin osa käytetystä materiaalista voidaan hyödyntää niin, ettei niistä tule jätettä. Materiaalien kierrätys on osa ilmastotyötä.

Haluatko säästää ja vähentää hävikin määrässä ja vähentää jätettä?

Materiaalin uusiokäyttö rakentamisessa

Hinkua Etelä-Karjalaan! – hankkeessa edistetään kestävää materiaalin kulutusta ja uudelleenkäyttöä arjessa. Rakennus- ja purkumateriaalin kierrätystä halutaan parantaa.  

-Etsimme sopivaa kohdetta, jossa voidaan hyödyntää rakennus- ja purkumateriaalia uuden rakentamiseen. Oli kohde sitten talo tai leikkimökki tai jotain siltä väliltä, kertoo hankevetäjä Anna-Maija Wikström. Kohdetta ja tekijää etsitään helmikuun 2021 loppuun mennessä.

Esimerkkikohteen pitäisi olla sellainen, jonka rakentamisessa on tietoisesti käytetty kierrätysmateriaalia.  Lisäksi sen pitäisi olla mieluiten sellainen, että sen voisi tuotteistaa.

Kierrätystyöpajoja kyliin

Ensi vuonna järjestetään yhdessä SaimaanVirta ry:n Kierrätystä Kyliin –hankkeen kanssa kierrätystyöpajoja.

Ensin pidetään työpaja Imatralla keskiviikkona 10.3.2021 ja sitten muissa kunnissa, joista löytyy halukkaita osallistujia. Tietysti huomioimme koronaohjeistukset. Kierrätystyöpajassa tehdään kierrätysmateriaaleista kaikenlaista uutta tuotetta nikkaroiden, ommellen tai neuloen tai miten vain. Työpajassa voi syntyä ideoita vaikkapa myytäviksi tuotteiksi.

Työpajoista ilmoitellaan talvella ja keväällä lähemmin hankkeen nettisivuilla: www.imatra.fi/HinkuaEteläKarjalaan

Kylälainaamot

Yhteiskäytöllä voidaan vähentää kulutusta ja säästää tavaroiden hankinnassa. Hinkua Etelä-Karjalaan! -hankkeessa edistetään myös tavaroiden yhteiskäyttöä kylissä.

-Voidaan perustaa tavaroiden lainaamoja eli kylälainaamoja yhdessä yhdistysten tai kuntien kanssa.

Hävikin pienentäminen säästää

Hankkeessa kannustetaan myös materiaalihävikin pienentämiseen. Esimerkiksi kuntien laitokset, yritykset ja yhdistykset voisivat tulla yhteistyöhön mukaan pienentämään materiaalihävikkiä. Yhdessä hankkeen kanssa voidaan käydä läpi hävikin pienentämisen mahdollisuuksia. Yritys nostetaan hankkeen sivuilla ja tiedottamisessa ilmastotekojen tekijäksi.

Valmistusmateriaalien hävikin pienentäminen pienentää myös materiaalikustannuksia. Jätteeseen menevää hukan määrää pienentämällä säästetään jätekustannuksissa. Ja myös haitalliset vaikutukset ilmastoon pienenevät. Jonkun jäte voi myös olla toisen materiaali.

 

Hinkua Etelä-Karjalaan! –hankkeen toteuttavat Imatran seudun ympäristötoimi ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2020–31.12.2022. Hankeen budjetti on 350 000 € ja sen rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

 

Lisätietoja:

 Imatran seutu: Anna-Maija Wikström,  p. 0206174320, anna-maija.wikstrom@imatra.fi

Lappeenrannan seutu: Tanja Nyholm,  p. 040 703 3366, tanja.nyholm@lappeenranta.fi 

Kierrätystä kyliin – hanke, SaimaanVirta ry: Jaana Hallberg, puh.  050 325 4270, jaana.hallberg@saimaanvirta.fiwww.saimaanvirta.fi