Ikäihmisen kädet
Vierailukielto sairaaloihin tulee voimaan, myös asumisyksiköissä vierailuja pyydetään välttämään,

Eksote tiedottaa: Etelä-Karjala kiihtymisvaiheessa – hoivayksiköihin uusia vierailuohjeita

Myös koulukuljetuksiin tulee maskisuositus.

Tällä viikolla Etelä-Karjalaan annettiin uusia Aluehallintoviraston (AVI) määräyksiä ja Eksoten tilannekuvaryhmän asettamia suosituksia aiemmin voimassa olleiden lisäksi. AVI:n määräykset astuivat voimaan tänään 3.12.2020 ja ovat voimassa vuoden loppuun. Voimassa on Aluehallintoviraston asettama 20 hengen kokoontumisrajoitus, joka tarkoittaa kaikkia sisä- ja ulkotapahtumia, mukaan lukien harrastustoiminta. Alueellinen tilannekuvaryhmä on asettanut aiemmin voimaan 10 hengen yksityishenkilöitä koskevan kokoontumisrajoituksen.

Tilannekuvaryhmä toivoo Etelä-Karjalassa noudatettavan koronatorjunnasta annettuja ohjeita, suosituksia ja rajoituksia huolellisesti.

– Työryhmä haluaa kiittää eteläkarjalaisten suhtautumista asiaan. Tapahtumia on peruttu ohjeiden mukaisesti ja maskien käyttö on lisääntynyt, kehuu alueellisen tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula.
– Alueelliset suositukset toivotaan huomioitavan vielä myös kaikkien yritysten ja yhdistysten toiminnassa. Monet ovat jo kiitettävästi huomioineetkin, tähdentää Karhula.

Kiihtymisvaihe

Etelä-Karjala on siirtynyt epidemiatilanteessa 1.12.2020 kiihtymisvaiheeseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen teki päätöksen Etelä-Karjalan Covid-19 tilannekuvatyöryhmän kokouksessa ja perustelut siirrolle perustasolta kiihtymisvaiheeseen ovat selvät.

Tartuntamäärien trendi on nouseva ja yhä vanhemmat ihmiset sairastuvat. Nyt tartunnan saaneissa on 60–70-vuotiaita yhtä paljon kuin 30–40-vuotiaita, kun vielä lokakuussa heitä oli selvästi vähemmän.  Kahden viikon esiintymisluku on nyt Etelä-Karjalassa 29,1. Perustasolla luvun tulee olla alle 25. Positiivisia näytteitä testatuista on n. 1,5 prosenttia. Perustasolla tulee olla alle 1 prosentti.

Vierailukielto sairaaloihin, asumisyksiköissä vierailuja pyydetään välttämään

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kieltää vierailut sairaaloissaan ja lyhytaikaisilla vuodeosastoillaan kiihtyneen koronatilanteen takia. Vierailukielto tulee voimaan perjantaina 4.12.2020. Kielto koskee Etelä-Karjalan keskussairaalan, Honkaharjun, Armilan, Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Parikkalan vuodeosastoja.

Kielto ei kuitenkaan koske kriittisessä tilanteessa olevien potilaiden ja saattohoitopotilaiden vierailijoita. Lastentaudeilla voi vierailla perheenjäsen ja synnytyksessä ja sen jälkeisessä hoidossa vierailijoina voivat olla perheenjäsen tai tukihenkilö. Isovanhempien vierailuja ei sallita.

Eksote pyytää myös välttämään vierailuja asumisyksiköissä. Välttämättömissä vierailuissa asumisyksiköissä tulee vierailuista etukäteen sopia asumisyksikön henkilökunnan kanssa. Vierailija ei saa tulla Eksoten asumisyksiköihin sairaana tai jos epäilee altistuneensa koronavirukselle. Vierailujen aikana tulee noudattaa turvavälejä ja vierailulle voi saapua vain 1-2 vierailijaa kerrallaan ja vierailun voi kestää enintään 15 minuuttia. Vierailijan tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa ja käyttää vierailun yhteydessä kirurgista suu-nenäsuojusta. Saattohoitotilanteissa annetusta ohjeistuksesta voidaan tapauskohtaisesti poiketa siitä henkilökunnan kanssa erikseen sopien.

Vierailuohjeet päivitetään niiden valmistuttua myös Eksoten verkkosivuille: http://www.eksote.fi/Koronavirus/asiointijavierailu/

Kotona asuvien ikäihmisten luona vierailevien tulee myös olla terveitä ja tietoisia siitä, etteivät ole altistuneet koronatartunnalle.

Maskisuositus laajenee koulukyyteihin

Maskisuositus annetaan nyt myös koulukuljetuksiin. Eksoten lastenlääkärit suosittelevat maskeja kaikille, jotka osaavat ja pystyvät käyttämään maskeja. Pienikin lapsi voi omaksua maskin käyttöön liittyvät ohjeet, kun saa aikuiselta selkeää oppia maskin käyttöön.

– Maskien käyttö on järkevää aina, kun ryhmät sekoittuvat ja syntyy lähikontakteja, muistuttaa Eksoten avoterveydenhuollon ylilääkäri Minna Häyhä.

 

Etelä-Karjalassa voimassa olevan epidemian vaiheen määrittävät tartuntatautiviranomaiset yhdessä alueen COVID-19 tilannekuvaryhmän kanssa. Etelä-Karjalan COVID-19 tilannekuvaryhmään kuuluvat edustajat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä, kunnista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, aluehallintovirastosta ja ELY-keskuksesta. Epidemian vaiheen määrittelyyn vaikuttavat tartuntojen määrän ja kasvun lisäksi myös esimerkiksi tartuntaketjujen selvitettävyys ja se, ovatko tartunnat peräisin omalta alueelta vai muualta. Epidemiatilanne voi paikallisesti tai alueellisesti muuttua nopeasti, vaikka valtakunnallinen tilanne olisi rauhallinen. Alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä kokoontuu viikoittain tai tarvittaessa useammin.

 

Lisätietoja medialle:

Tuula Karhula, tilannekuvaryhmän puheenjohtaja, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja, Eksote, p. 040 194 4936, tuula.karhula@eksote.fi

Kristiina Kapulainen, tilannekuvaryhmän sihteeri, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, Eksote, p. 040 651 1791, kristiina.kapulainen@eksote.fi

 

Uudet ja täydennetyt suositukset

Tilannekuvaryhmä on päättänyt 1.12. asettaa voimaan seuraavat suositukset 3.12.-31.12.2020. Suosituksia on täydennetty 3.12.2020. Suositukset ovat voimassa viranomaisille, väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille:

Yksityistilaisuudet:

Yksityistilaisuuksissa on voimassa 10 hengen kokoontumisrajoitus.

Opetuksen järjestäminen:

Toisen asteen opetus suositellaan siirrettäväksi etäopetukseen 7.12.2020 alkaen opetuksen järjestäjän välttämättömäksi katsomaa lähiopetusta lukuun ottamatta.

Varhaiskasvatus ja perusopetus jatkavat kuten ennenkin.

Opetuksen järjestäjille annetaan maskisuositus myös koulukuljetuksissa. Opetuksen järjestäjä huolehtii vastuullaan oleville koulukuljetettaville lapsille ja nuorille maskit. Muut joukkoliikenteessä kulkevat lapset ja nuoret hankkivat maskit itse.

Julkiset tilat:

Kirjastojen tapahtumat perutaan ja oleskelutilat, kuten lehtisalit suositellaan suljettavaksi. Kirjojen lainaus- ja palautustoiminta jatkuu. Kirjastossa saa asioida vain asioiden hoitamisen kannalta välttämättömän ajan ja pyydetään suosimaan ennakkovarauksia. Kirjaston asiakkaita kehotetaan vahvasti käyttämään maskia.

Museoiden ja nuorisotilojen asiakasmäärä rajataan 20 henkilöön. Nuorisotoimintaa suositellaan osittain siirrettäväksi verkkoon, mutta nuorisotilat voivat olla kuntien harkinnan mukaan auki 20 hengen rajoitus huomioon ottaen.

Ryhmäharrastustoiminta:

Yli 20-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta sisä- ja ulkotiloissa suositellaan keskeytettäväksi joukkue- ja kontaktilajeissa.

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa voi jatkaa erityistä harkintaa käyttäen, 20 hengen rajaus huomioiden sekä sisä- että ulkoharrastustoiminnassa. Ryhmäharrastustoiminnassa tulee huomioida lajin luonteeseen liittyvät riskit. Jos harrastustoimintaa ei keskeytetä, tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.

Ammattilais- ja kilpaurheilijoiden harjoittelu pyritään turvaamaan siten, että harjoittelua voi jatkaa, mikäli se on turvallista ja kokoontumisrajoituksia sekä kokoontumisia koskevaa ohjetta pystyy noudattamaan. Yleisöä saa olla erillisessä katsomossa 20 henkilöä, mutta tällöin on huolehdittava, etteivät yleisö ja urheilijat kohtaa. Urheilijoita saa olla kerralla koolla 20 henkilöä.

Matkustaminen:

Matkustamista Suomen ja Venäjän välillä tulee välttää.

Kaikkea liikkumista leviämisvaiheessa oleville alueille suositellaan välttämään. Liikkumista tulee välttää erityisesti alueille, joissa koronavirustilanne on Etelä-Karjalaa vaikeampi. Matkustamista pohjoisen hiihtokeskuksiin ja ulkomaille tulee välttää.

Etätyö:

Kaikkia Etelä-Karjalan työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. Työ- ja virkamatkoja sekä lähikoulutustilaisuuksia ei suositella.

Maskisuositus:

Maskisuositus on voimassa joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit sekä taksinkuljettajat ja -matkustajat.

Muutoin voimassa on kiihtymisvaiheen maskisuositus THL:n ohjeiden mukaisesti seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

•    Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

•    Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

•    Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.

•    Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa (Kaupat ja ostoskeskukset, postit, pankit, kirjastot sekä muut vastaavat sisätilat / Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat) / Uimahallit, kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat) / Kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat / Konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat / Elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten esittämiseen käytettävät tilat / Museot ja galleriat / Huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet jos sisätiloja / Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat) 

Asiakaspalvelupisteet tulee varustaa suojaplekseillä. Asiakaspalvelutyötä tekeville tulee työnantajan jakaa maskit tai suojavisiirit työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään alle 1,5 metrin päässä muista ihmisistä.

Tapahtumat:

Tapahtumia ei suositella järjestettäväksi. Kiihtymisvaiheessa voi järjestää alle 20 hengen tilaisuuksia, mikäli pystyy noudattamaan ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

 

Tapahtumajärjestäjille lisätietoa Aluehallintoviraston sivuilta: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä: http://www.avi.fi/documents/10191/17217812/OKM-THL_Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4_FI.pdf/6562b3bd-1698-4c24-9223-77b8afd0b81e

Muun Suomen tilanne ja muiden sairaanhoitopiirien alueilla voimassa olevat rajoitukset ja suositukset näkyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta kohdasta Alueiden tilanne. Linkki sivulle löytyy myös Eksoten sivulta www.eksote.fi/koronavirus