Keittolautanen tarjottimella. Tarjottimella myös leipä, hedelmiä, maitolasi sekä ruokailuvälineet.
Pienet ruokailijat ovat ruokaan tyytyväisiä, isommat suhtautuvat kriittisemmin.

Kouluruokailun palautekyselyyn vastasi yli 1200 lasta ja nuorta

Imatran kaupunki ja Saimaan tukipalvelut kysyivät marraskuussa palautetta päiväkotien ja koulujen ruokailusta. Parannettavaa on ruoan maussa, riittävyydessä ja ruokailutilojen viihtyvyydessä. Kiitoksia annettiin erityisesti ruokapalveluiden henkilökunnalle.

Ruoan maku miellyttää kyselyn perusteella etenkin päiväkotilapsia, esikoululaisia sekä 1. ja 2.luokkien oppilaita. He arvioivat makua kolmiportaisella asteikolla. Vastanneista kaksi kolmasosaa antoi ruoan maulle parhaimman arvosanan.

Kolmasluokkalaiset ja sitä vanhemmat oppilaat ja opiskelijat sekä henkilökunta suhtautuivat ruoan makuun pieniä kriittisemmin. He antoivat maulle kouluarvosanan, ja vastausten keskiarvoksi muodostui 6,9. Henkilökunnan antamien arvioiden keskiarvo ruoan maulle oli 7,4.

Avoimissa vastauksissa ruokaan toivottiin lisää makua, vaihtelevuutta ja mausteita.

–Tavoite on, että jokaisessa ruokailupaikassa pitäisi olla pöytämausteita, joilla ruokailija voi maustaa ruokansa omaan suuhunsa sopivaksi. Tarkastamme, että näin on varmasti kaikkialla jatkossakin, ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä Saimaan tukipalveluista kertoo.

Myös ruoan ulkonäköön pyritään kiinnittämään jatkossa entistä enemmän huomiota.

Ruoan pitäisi riittää kaikille

Palautetta pyydettiin myös ruoan riittävyydestä. Pienille lapsille ruokalistan mukaista ruokaa on vastausten perusteella riittänyt hyvin, mutta isommilta koululaisilta ja henkilökunnalta ruoka on voinut ajoittain loppua kesken.

Näin on voinut käydä etenkin Mansikkalan koulukeskuksessa, jossa isommat oppilaat ja lukion opiskelijat antoivat ruoan riittävyydelle arvosanan 7,4. Kosken koulukeskuksessa vastaava arvosana oli 8,0 ja Vuoksenniskalla 8,5.

Ruoan menekkiä on hankalaa arvioida etenkin Mansikkalassa, Särmälä kertoo. Siellä ruokailijoiden määrä vaihtelee päivittäin muun muassa lukiolaisten lukujärjestysten vaihtelun takia. Mansikkalassa annoskoot ovat puolitoista tai jopa kaksi kertaa suuremmat kuin muissa koulukeskuksissa.

–Selvää on, että ruoan ei pitäisi loppua kesken. Jatkossa pyrimme varmistamaan, että ruokalistalla olevia ruokavaihtoehtoja riittää kaikille ja että myös viimeisenä ruokaileville lukiolaisille ruokaa varmasti riittää, Särmälä toteaa.

Kukaan ei ole jäänyt kouluruokailussa ilman ruokaa. Jos ruokalistan mukainen ruokavaihtoehto on loppunut, tarjolla on ollut jotain muuta.

Siisteyden ylläpitoon tulossa lisätyövoimaa

Ruokailijat pitivät ruokailutiloja yleisesti ottaen viihtyisinä. Kuitenkin esikoululaiset sekä 1. ja 2.luokkien oppilaat antoivat muita useammin heikon arvosanan ruokailutilojen viihtyvyydelle: vastanneista 20 % antoi viihtyvyydelle huonoimman arvosanan. Isommat koululaiset ja henkilökunta antoivat ruokailutilojen viihtyvyydelle arvosanaksi 7,4.

–Tämä viittaisi siihen, että pienet ruokailijat eivät ehkä tunne oloaan mukavaksi isojen koululaisten joukossa. Pohdimme, millaisia toimenpiteitä voisimme tehdä pientenkin koululaisten viihtyvyyden lisäämiseksi. Voisiko esimerkiksi tiloja jakaa nykyistä enemmän esimerkiksi sermein pienten ja isojen kesken, Imatran kaupungin tila- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen sanoo.

Myös ruokailutilojen siisteydestä annettiin kyselyssä palautetta. Etenkin lattioilla voi olla ruoka-aikaan ruokaa, joka tarraa sukkasillaan kulkeviin oppilaiden jalkoihin.

–Lattioiden siivoaminen ruoka-aikaan on haastavaa, sillä ruokailut ovat tarkkaan ajoitettuja etenkin nyt korona-aikana. Koulukeskuksiin on tulossa lisätyövoimaa auttamaan ruokaloiden siisteyden ylläpitämisestä, Turunen kertoo.

Kehuja keittiöiden henkilökunnalle

Kiitosta kyselyssä sai etenkin ruokapalveluhenkilökunta, jonka kerrottiin olevan ystävällistä ja avuliasta. Pienimmistä vastaajista selkeä enemmistö antoi henkilökunnalle parhaan arvosanan. Myös vanhemmat koululaiset, lukiolaiset ja henkilökunta pitävät keittiöhenkilökuntaa ystävällisenä: koululaisten ja opiskelijoiden antamien arvosanojen keskiarvo oli 8,5 ja henkilökunnan 9,0.

–Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja kiinnitämme erityistä huomiota asiakaspalveluun. Hienoa, että se näkyy myös ruokailijoille, Särmälä iloitsee.

Avoimissa vastauksissa keittiön väen kehuttiin auttavan ja vastaavat aina kysymyksiin esimerkiksi erityisruokavalioista: ”Henkilökunta on huippua, ystävällistä ja iloista, jotka hoitavat työnsä suurella sydämellä. Heille suuri kiitos!”

Vastauksia yli 1200

Kouluruokakysely toteutettiin Imatran kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköissä ja kouluissa marraskuun aikana. Päiväkotilapset, esikoululaiset sekä 1. ja 2.luokkien oppilaat vastasivat kyselyyn opettajan johdolla ryhmittäin. He arvioivat esitettyjä väitteitä kolmiportaisella asteikolla: hymynaama – hymytön naama – surunaama.

Vanhemmat oppilaat sekä päiväkotien ja koulujen henkilökunta vastasivat kyselyyn kukin henkilökohtaisesti. He arvioivat väitteitä kouluarvosanoin.

Lisäksi kyselyssä oli avoimia kysymyksiä.

Vastauksia saatiin yhteensä yli 1200. Saimaan tukipalvelut ja Imatran kaupunki jatkaa kyselyn tulosten läpikäyntiä loppuvuoden aikana.

 

Lisätietoja:

Ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä, Saimaan tukipalvelut,  elina.sarmala@saimaantukipalvelut.fi,  040 827 4667

Tila- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen, Imatran kaupunki, sami.turunen@imatra.fi, 020 617 4450